Vi söker skogsägare och mindre skogsföretag från Sveriges alla hörn

Låt oss intervjua dig om skogsnäringen!

Skogsägare eller skogsentreprenör?
Anmäl dig till en intervju!

Intervjuerna sker på telefon och tar 30-45 min. Svaren är anonyma.
Vi söker personer att intervjua, i varierande ålder och inställning till  skogsbruket, med olika syn på nutid och framtid i skogen. 

Ett projekt finansierat av Tillväxtverket

WiseMind genomför just nu ett projekt inom den svenska skogsnäringen med projektstöd från Tillväxtverket. I ett första skede behöver kartlägga perspektiv från olika småföretagare inom den svenska skogsnäringen.

Syftet med projektet i stort är att åstadkomma beteendeförändringar som gynnar småföretag på landsbygden. Genom att bättre förstå förutsättningarna i praktiken hoppas vi kunna bidra till både landsbygdsutveckling och hållbarhet i skogsbruket.

Verksamma insatser för småföretag på landsbygden

För att genomföra projektet önskar vi komma i kontakt med privata skogsägare och andra småföretagare inom skogsnäringen. Först och främst behöver vi höra er sida och förstå era perspektiv. Berätta vad som är viktigt i valet hur du önskar sköta din skog. Vad behöver du i din verksamhet? Förklara vilka förändringar du skulle se som gynnsamma. Den fördjupade kunskapen och förståelsen är tänkt att ligga till grund för insatser för landsbygdens småföretag.

Beteendeförändring grundad i vetenskaplig forskning

På WiseMind arbetar psykologer som är experter på beteendeförändring. Vi kartlägger och tar därefter fram verktyg som behövs för att skapa önskad förändring för individ, grupp, organisation eller samhälle. Nudging och beteendedesign är effektiva metoder grundade i forskning som vi vet fungerar. 

Samarbetsprojekt kring hur beteendevetenskap kan bidra till ökad digital mognad hos mindre skogsföretag på landsbygden

Från myndigheternas sida finns en tanke om att ökad digitalisering kan underlätta och förbättra villkoren för småföretag på landsbygden. WiseMind är stolta över att Tillväxtverket har beviljat vår ansökan om projektstöd för ”Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag”. Projektet sker i samarbete med bl.a. Skogsstyrelsen och Katam. Stödet finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Om WiseMind Evolution

WiseMind finns för att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen. För att få önskad förändring att bli verklighet, kan bolag som arbetar med hållbarhet inom teknik- och samhällsbyggnad ta hjälp av psykologisk forskning. Vi samarbetar med företag, myndigheter, offentlig förvaltning samt forskarsamhället.

Vår expertis är beteendeförändring och psykologiska processer. I våra uppdrag ingår ofta att analysera, ta fram strategier, testa hur önskad beteendeförändring kan uppnås samt att implementera effektiva metoder. Kunskapsförmedling och kompetensförhöjning tillhör också våra åtaganden. Vi har spetskompetens inom interaktionen människa-miljö-teknik.