Konferens

Inbjudan till digital konferens
15 mars 2024 kl 9:00 - 12:00

Psykologi i skogen

Vad påverkar skogsägares beslut gällande digitalisering, riskbedömning och hållbarhet?

WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter bjuder in till en lärorik förmiddag med fokus på psykologiska aspekter av digitalisering i skogen och anpassning till klimatförändringar hos privata skogsägare.

Kostnadsfritt digitalt deltagande på Zoom.

Målgrupp: Alla som intresserar sig för mänskligt beteende och hur det påverkar skogsägares beslutsfattande och agerande. Vi välkomnar alla som är verksamma inom någon del av den skogliga värdekedjan. Vi vill rikta oss till dig som är skogsföretagare, rådgivare, inköpare, entreprenör, utvecklare av digitala tjänster, forskare, eller kanske arbetar på en landsbygdskommun, myndighet eller annan verksamhet som berör skogen som resurs på något sätt. 

Programpunkter:

  • Psykologiska perspektiv på privat skogsägande
  • Identitet, värderingar och tillit
  • Beslutsprocesser och beteendeförändring
  • Attityder till digitalisering och risker i skogsbruket

Efter dessa inledande programpunkter från WiseMinds psykologer vill vi gärna inbjuda till diskussion med och mellan deltagare.

Del av projektet ”Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag” som finansieras av Tillväxtverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Är du osäker på om dagen är något för dig, tveka inte att kontakta oss.  

Digital konferens
15 mars 2024 kl 9:00 - 12:00

Inför mötet skickar vi ut en möteslänk på Zoom till anmälda deltagare.

Ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket

WiseMind genomför under perioden 2022-2024 ett samarbetsprojekt inom den svenska skogsnäringen med stöd från Tillväxtverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Samarbetspartners är Skogsstyrelsen och Katam.

Syftet med projektet i stort är att åstadkomma beteendeförändringar som gynnar småföretag på landsbygden. Genom att bättre förstå förutsättningarna i praktiken hoppas vi kunna bidra till både landsbygdsutveckling och hållbarhet i skogsbruket.

Beteendeförändring grundad i vetenskaplig forskning

På WiseMind arbetar psykologer som är experter på beteendeförändring. Vi kartlägger och tar därefter fram verktyg som behövs för att skapa önskad förändring för individ, grupp, organisation eller samhälle. Nudging och beteendedesign är effektiva metoder grundade i forskning.

Om WiseMind Evolution

WiseMind finns för att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen. För att få önskad förändring att bli verklighet, kan bolag som arbetar med hållbarhet inom teknik- och samhällsbyggnad ta hjälp av psykologisk forskning. Vi samarbetar med företag, myndigheter, offentlig förvaltning samt forskarsamhället.

Vår expertis är beteendeförändring och psykologiska processer. I våra uppdrag ingår ofta att analysera, ta fram strategier, testa hur önskad beteendeförändring kan uppnås samt att implementera effektiva metoder. Kunskapsförmedling och kompetensförhöjning tillhör också våra åtaganden. Vi har spetskompetens inom interaktionen människa-miljö-teknik.