WiseMinds hållbarhetsarbete

Värdegrund

För oss som arbetar på WiseMind är hållbarhetsfrågor viktiga. Vi tror på att det vi gör i vårt dagliga arbete och hur vi beter oss mot andra människor och mot miljön gör skillnad. Vi ser det som en del av vårt uppdrag att i vår profession vara med och påverka samhället i rätt riktning. Världen är föränderlig och det vill vi också vara för att kunna ta nya steg i vårt hållbarhetsarbete. Om du som deltagare/kund eller samarbetspartner har tips på hur vi kan bli ännu mer klimatsmarta och bidra till en mer hållbar värld så tar vi gärna emot tankar och förslag. Vi hoppas att vår miljöpolicy även ska vara till inspiration för andra verksamheter.

Inköp

Utgångspunkten är att inte köpa mer än nödvändigt och att återanvända så mycket som möjligt. Miljö och social påverkan ska vara avgörande för inköpsarbetet. Gällande allt ifrån de tjänster och produkter vi skapar, till vilka inköp vi gör så strävar vi efter att vara så klimatsmarta som möjligt. I första hand undersöker vi om det går att uppgradera eller reparera befintlig vara i stället för att byta ut/köpa annan. I andra hand ska vi försöka få tag på funktionella begagnade varor, eller varor av återvunnet material. Vi köper second hand i första hand gällande allt vi kan hitta. Till exempel köps elektronik om möjligt i andra hand via exempelvis Inrego och möbler och inredning via Blocket eller second hand-butiker. Genom bidrag till Atmosfairs arbete ser vi till att verksamheten varje år är klimatpositiv. Engångsartiklar ska i första hand undvikas.

Resor och resmål

Vi erbjuder intresseväckande kursresor till intressanta resmål i trevliga miljöer. Från 2019 erbjuder vi endast resor som ej kräver flygtransport och som ska gå att ta sig till med hjälp av hållbara transportmedel. Vi håller ständigt utkik efter nya passande resmål, konferensanläggningar och restauranger som kan passa för våra utbildningar. Med en fot i forskningen och en fot i framtiden vill vi främja hälsa och hållbarhet för att uppnå en önskad beteendeförändring för att på bästa sätt ta vara på mänsklig potential på ett smartare sätt. Till våra utbildningar och till vår verksamhet generellt väljer vi i den mån det går hållbara alternativ. Buss och tåg på längre sträckor, men även cykel och promenader är ett bra sätt att ta sig fram i närområdet. För er som arbetar med oss rekommenderar vi hållbara alternativ och betalar i de mån det är avtalat endast rese-ersättning för hållbara alternativ. Resor som sker med flygtransport ersätts ej. Vi rekommenderar också våra kursdeltagare att välja hållbara alternativ till när de ska ta sig till och från våra utbildningar och väljer således platser där det är genomförbart.

Kli(mat)

– Vi ska minimera vårt resursanvändande och vi ska så långt som det är möjligt se till att vi minimerar materialanvändning i allt vi gör. Vi ser att våra utbildningar och kursträffar präglas av hållbarhet och önskar att bli helt papperslösa. Varje utskriven sida bör utvärderas före utskrift. Vi erbjuder regelbundna raster och är måna om att vi ska befinna oss i en hållbar miljö.

– Det som kan återanvändas bör göras i största möjliga mån. Allt som vi behöver göra oss av med ska i första hand gå till återanvändning, i andra hand materialåtervinning och i tredje hand till energiåtervinning. Alla användbara saker som rensas ut ska säljas, erbjudas personalen eller lämnas för återbruk.

– Under våra kursträffar är allt fika vegetariskt och på lunchen ska det alltid finnas ett fullgott vegetariskt alternativ som vi självklart rekommenderar. Vi ser gärna att helt veganska alternativ ska finnas valbara. Kranvatten ska finnas på kursträffar till fika och luncher.

– Vi önskar att så många som möjligt av våra faktureringar sker digitalt för att underlätta administration och mer post än nödvändigt.

– Kommunikation med kursdeltagare och kurslärare sker via mail och kursplattform i första hand.

Kunskapsförmedling - hållbara kurser

Vår önskan är att genom våra utbildningar och övrig kunskapsförmedling bidra till ett mer hållbart samhälle där människor kan leva ett gott liv på såväl kort som lång sikt. Vi tror att väl beforskad kunskap kring människans psykologi är en viktig pusselbit för att kunna lösa de utmaningar som såväl vårdverksamheter som samhället i stort möter. Där människor finns, där finns psykologi och därmed också behovet för psykologisk kunskap. Vi är därmed övertygade om att då kunskapen gällande psykologiska principer lärs ut och implementeras gör stor nytta för samhället. Det kan ha stor betydelse för såväl folkhälsan som för ett gott fungerande samhälle. Vi medarbetare strävar därför att vara föredömen och föregå med gott exempel för att ta ansvar och för att inspirera andra till ett mer hållbart samhälle.

Samarbetspartners

Genom att tillsammans med andra organisationer och verksamheter som delar våra värderingar finna vägar till att nå ut med kunskap till fler, så vet vi att vår verksamhet kan göra större nytta. Vi tror på samarbete och att hjälpas åt – tillsammans kan vi göra så mycket mer. Vi hoppas att du som läser det här hör av dig om du har en idé, viktig kunskap du vill nå ut med eller ett projekt där vår expertis eller vårt sammanhang kan vara till nytta. Vi ger varje år i samband med lucia en mindre julgåva – 1000 kr per anställd i vår verksamhet, till en eller flera ideella verksamheter. Vi har ex. gett bidrag till Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen. Rutinen att ge en gåva inför jul innebär också en möjlighet att stanna upp och genomlysa vårt övriga hållbarhetsarbete. Vi passar på att fundera kring vilka olika svårigheter som behöver lösas för att skapa en mer hållbar värld och utifrån detta tänka kring hur vi även i vardagen kan förbättra och inspirera såväl andra som oss själva i hållbarhetsarbetet. Dessa reflektioner tar vi med in i vår planering av nya kurser och samarbeten nästkommande år.