WiseMinds hållbarhetsarbete

För oss som arbetar på WiseMind är hållbarhetsfrågor viktigt. Vi beskriver nedan några delar i vårt hållbarhetsarbete och hoppas det kan vara till inspiration för andra verksamheter. Om du som deltagare/kund eller samarbetspartner har tips på hur vi kan bli ännu mer klimatsmarta och bidra till en mer hållbar värld så tar vi gärna emot tankar och förslag. Exempelvis håller vi alltid utkik efter passande resmål, konferensanläggningar och restauranger som kan passa för våra utbildningar. 

Klimatpositiva
Genom bidrag till Atmosfairs arbete så ser vi till att verksamheten varje år är klimatpositiv. Gällande allt ifrån de tjänster och produkter vi skapar till vilka inköp vi gör så söker vi efter att vara så klimatsmarta som möjligt. Vi köper second hand i första hand gällande allt vi kan hitta på det viset – ex. elektronik köps om möjligt i andra hand via ex. Inrego, möbler och inredning via Blocket eller second hand butiker. Vi väljer i första hand att resa med tåg eller kollektiv busstrafik samt rekommenderar och betalar reseersättning till våra långväga kursledare utifrån vår train-first policy. Vi bjuder såväl oss själva som våra kunder på vegetariskt och vid måltider där olika val finns så ska alltid något gott vegetariskt och gärna veganskt finnas som valmöjlighet. 

Ett hållbart samhälle och goda liv
Vår önskan är att genom våra utbildningar och övrig kunskapsförmedling bidra till mer hållbara samhällen där människor kan leva goda liv. Vi tror att väl beforskad kunskap kring människans psykologi är en viktig pusselbit för att kunna lösa de utmaningar som såväl vårdverksamheter som samhället i stort möter. Där människor finns där finns psykologi och därmed också behovet för psykologisk kunskap. Vi är därmed övertygade om att kunskap gällande psykologiska principer som når fram och implementeras där den faktiskt kan göra nytta kan ha stor betydelse för såväl folkhälsa som ett gott fungerande samhälle. 

Samarbete och ideella organisationer
Genom att tillsammans med andra organisationer och verksamheter som delar våra värderingar finna vägar till att nå ut med kunskap till fler så vet vi att vår verksamhet kan göra större nytta. Vi tror på samarbete och att hjälpas åt – tillsammans kan vi göra så mycket mer. Vi hoppas att du som läser det här hör av dig om du har en idé, viktig kunskap du vill nå ut med eller ett projekt där vår expertis eller vårt sammanhang kan vara till nytta. Vi ger varje år i samband med lucia en mindre julgåva – 1000 kr per anställd i vår verksamhet, till en eller flera ideella verksamheter. Vi har ex. gett bidrag till Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen. Rutinen att ge en gåva inför jul innebär också en möjlighet att stanna upp och genomlysa vårt övriga hållbarhetsarbete. Vi passar på att fundera kring vilka olika svårigheter som behöver lösas för att skapa en mer hållbar värld och utifrån detta tänka kring hur vi även i vardagen kan förbättra och inspirera såväl andra som oss själva i hållbarhetsarbetet. Dessa reflektioner tar vi med in i vår planering av nya kurser och samarbeten nästkommande år.