Utbildningar

WiseMind erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi. En vidareutbildning passar dig som arbetar inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig även till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer och  sjuksköterskor. Men våra utbildningar är också lämpade för andra yrkesgrupper inom liknande arbetsområden, som tidigare nämnt.

Information om våra uppdragsutbildningar hittar du här.

Vidareutbildning höstterminen 2022

Radically Open Dialectical Behavior Therapy

(RO-DBT-Öppen kurs) Datum: En helårskurs med kursstart 7 november 2022. 7 februari, 2 maj, 6-8 september 2023. Plats: Stockholm och digitala träffar. Kursledare: Martina Isaksson, Sophie Rushbrook, Roelie Hempel.

Autenticitet

(Autenticitet-HT22) Datum: 14 september Plats: Stockholm och Digital kurs Kursledare: Irena Makower

HiTOP-Modellen & P-Faktorn

(Hitop-&-P-faktorn-HT22) Datum: 13 oktober. En utbildningsdag om paradigmskiften och dimensionella perspektiv på psykisk ohälsa. Plats: Stockholm och digital kurs

Vidareutbildning, för vem och varför?

Hos WiseMind vill vi både erbjuda och dela med oss av vår kompetens och kunskap inom området psykologisk behandling samt psykoterapi. I och med att du läser en öppen utbildning hos oss kan du öka din spetskompetens inom ditt yrkesområde. Det finns flera fördelar med en vidareutbildning men framförallt är det en möjlighet till kompetensutveckling och att därifrån arbeta och tillämpa nya kunskaper inom ett specialområde. Dessutom får du ta del av kamratskap, träffa kollegor och ha en rolig upplevelse ihop under utbildningstillfället.

WiseMind har samlat ett nätverk av etablerade och erfarna kurslärare som tillsammans förmedlar kvalité och flexibilitet. Många av våra föreläsare arbetar aktivt och forskar kring aktuella ämnen och förmedlar denna kompetens genom ett etablerat kurskoncept.