Utbildningar

WiseMind erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

Aktuell information med hänsyn till Covid-19: Utifrån aktuellt läge gällande pandemin så ges under vårterminen 2021 alla WiseMinds utbildningar digitalt. Vi erbjuder flera digitala kurser som är skapade för att fungera i just digitalt format från början.
Vi på WiseMind gör löpande bedömningar av hur vi som verksamhet kan minimera risken för smittspridning samtidigt som vi erbjuder utbildning av hög kvalitet. Vi tar gärna emot önskemål och insikter gällande hur våra deltagare bäst kan ta del av våra utbildningar under pandemin. När rekommendationer och riktlinjer tillåter deltagande på plats så samarbetar vi endast med konferenscenter som är noggranna med att följa dessa.

Vårterminen 2021

Uppdraget och rollen som skolpsykolog (Skolpsykolog-VT21)
En termins lärande genom 4 digitala kursdagar, kollegialt utbyte & resurser via kursplattform. Digitala träffar kl. 08:45–12:15 torsdagarna 11:e februari, 26:e mars, 22:a april & 20:e maj 2021.
Kursledare: Michael Horvath Dahlman och Elin Hoff Brattberg

Mer information

Den alternativa modellen för personlighetssyndrom i DSM-5
Att gå från teori till praktisk tillämpning  (Alternativa-modellen-DSM-5-VT21)
Digitala träffar den 16:e april och 25:e maj.
Kursledare: David Fridefors

Mer information

Evidensbaserad utredning och behandling av sömnproblem utifrån KBT (utredning-sömnproblem-KBT-VT21)
Digital kurs, 27:e april 9-16
Kursledare: Marie Söderström

Mer information

Höstterminen 2021

XBT – Existentiell Beteendeterapi (XBT-HT21)
En kursdag om hur vi kan förhålla oss till livets stora frågor & som behandlare hjälpa de vi i samtal möter med att beskriva, förstå och hantera livsvillkoren. Ersta konferens, Stockholm den 10 september 2021 kl. 10–17 .
Kursledare: Niklas Möller och Isabel Petrini

Mer information

Att ta sig ur ensamhet (Ensamhet-HT21)
Färdigheter till att bättre förebygga, förstå och hantera ensamhet
Ersta konferens, Stockholm, den 24:e september
Kursledare: Martina Wolf-Arehult

 

Mer information

Rädsla och oro hos barn och ungdomar (Rädsla-oro-barn…HT21)
Att bemöta och hjälpa med kognitiv beteendeterapi, collaborative problem solving  (CPS) och relationsbyggande.
Kursgenomförande: Göteborg och digitalt fredagen den 1:a oktober 2021, kl. 10–17
Kursledare: Sebastian Senning

Mer information

Uppdraget och rollen som skolpsykolog (Skolpsykolog-HT21)
En termins lärande genom 4 digitala kursdagar, kollegialt utbyte & resurser via kursplattform. Digitala träffar kl. 08:45–12:15 tisdag den 5:e oktober, torsdag den 28:e oktober, tisdag den 16:e november & torsdag den 9:e december 2021.
Kursledare: Michael Horvath Dahlman och Elin Hoff Brattberg

Mer information

Att ta sig ur ensamhet, Fortsättningskurs (Ensamhet-2-HT21)
Färdigheter till att bättre förebygga, förstå och hantera ensamhet
Ersta konferens, Stockholm, 15:e november
Kursledare: Martina Wolf-Arehult

Mer information