Utbildningar

WiseMind AB erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

Aktuell information under COVID-19: Under vårterminen 2021 erbjuder vi flera digitala kurser som är skapade från början för att fungera bra i just digitalt format. Övriga av WiseMinds kurser VT 2021 planeras för att kunna ges på bestämt datum men om de ges på plats, digitalt eller om deltagarna kan erbjudas att välja mellan att vara med på plats eller med online, beror av aktuella restriktioner och pandemins utveckling. Vi gör hela tiden en bedömning av hur vi som verksamhet kan minska risk för smittspridning och samtidigt erbjuda utbildning till hög kvalitet. Vi tar gärna emot feedback från alla våra deltagare kring önskemål och insikter gällande hur ni bäst kan ta del av vårt utbildningsutbud under pandemin. Då rekommendationer och riktlinjer tillåter deltagande på plats så samarbetar vi självklart med konferenscenter som är noggranna med att följa riktlinjer för god hygien och även till hösten 2021 kommer man att använda de nya lärdomarna för att minska alla smittor vid servering av mat, placering i kurssalarna etc.

Vårterminen 2021

Uppdraget och rollen som skolpsykolog (Skolpsykolog-VT21)
En termins lärande genom 4 digitala kursdagar, kollegialt utbyte & resurser via kursplattform. Digitala träffar kl. 08:45–12:15 torsdagarna 11:e februari, 26:e mars, 22:a april & 20:e maj 2021.
Kursledare: Michael Horvath Dahlman och Elin Hoff Brattberg

Mer information

Den alternativa modellen för personlighetssyndrom i DSM-5
Att gå från teori till praktisk tillämpning  (Alternativa modellen DSM-5 VT21)
Digitala träffar den 16:e april och 25:e maj.
Kursledare: David Fridefors

Mer information

Evidensbaserad utredning och behandling av sömnproblem utifrån KBT (utredning-sömnproblem-KBT-VT21)
Digital kurs, 27:e april 9-16
Kursledare: Marie Söderström

Mer information

Höstterminen 2021

XBT – Existentiell Beteendeterapi (XBT-HT21)
En kursdag om hur vi kan förhålla oss till livets stora frågor & som behandlare hjälpa de vi i samtal möter med att beskriva, förstå och hantera livsvillkoren. Ersta konferens, Stockholm den 10 september 2021 kl. 10–17 .
Kursledare: Niklas Möller och Isabel Petrini

Mer information

Att ta sig ur ensamhet (Ensamhet-HT21)
Färdigheter till att bättre förebygga, förstå och hantera ensamhet
Ersta konferens, Stockholm, den 24:e september
Kursledare: Martina Wolf-Arehult

 

Mer information

Rädsla och oro hos barn och ungdomar (Rädsla och oro hos barn…HT21)
Att bemöta och hjälpa med kognitiv beteendeterapi, collaborative problem solving  (CPS) och relationsbyggande.
Kursgenomförande: Göteborg och digitalt fredagen den 1:a oktober 2021, kl. 10–17
Kursledare: Sebastian Senning

Mer information

Att ta sig ur ensamhet, Fortsätttningskurs (Ensamhet-HT21)
Färdigheter till att bättre förebygga, förstå och hantera ensamhet
Ersta konferens, Stockholm, 15:e november
Kursledare: Martina Wolf-Arehult

 

Mer information