WiseMind Utbildning logo

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna Del 1

Specialistkurs för psykologer

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna Del 1 (EBA1)

Datum: 22-23 augusti, 3-4 oktober och 14-15 november, 2023

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna Del 1 (EBA1) är den första av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Varje vår går fortsättningskursen Del 2 för ytterligare fördjupning och bredd.

EBA1

Om kursen

Kursen har som avsikt att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar för att i sin tur utveckla förmågan att värdera forskning inom området. Vidare kommer kursen att ge en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och en mer övergripande konceptuell nivå.

Ett genomgående tema på kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt, där syftet är att utveckla kunskapen och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. I samband med det ger utbildningen bland annat fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik. Detta inkluderar även utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Dessutom ges särskild vikt på bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Vidare tar utbildningen även upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system, såsom DSM-5, ICD-11, Research Domain Criteria (RDoC) och Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). Kursinnehållet är i detta avseende riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer. Oavsett om du önskar en relevant fortbildande kurs inom området eller om du önskar att få kursen tillgodoräknad inom din specialisering är du välkommen att lämna din kursansökan.

Ackreditering

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: psykoterapi, klinisk vuxen, klinisk barn- och ungdomspsykologi, missbruks- och beroendepsykologi, funktionshindrens psykologi, neuropsykologi, samt forensisk psykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Vidare kan kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Evidens-Del-1-HT23