Uppdragsutbildning

Är du intresserad av en uppdragsutbildning? Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr WiseMind gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de annonserade utbildningarna går att kombinera eller modifiera efter kundens behov. De kan utifrån önskemål förläggas till kundens hemort eller till annan inspirerande plats i Sverige eller utomlands.

Exempel på uppdragsutbildningar som vi har i vårt utbud är:

Utbildningar 1-3 dagar
 • Att upptäcka och hantera ADHD i psykoterapi – Vad kliniker behöver veta
 • Att ta sig ur ensamhet – Färdigheter till att bättre förstå, förebygga och hantera ensamhet
 • Beteendeexperiment
 • KBT-baserad fallformulering
 • Självkänsla och perfektionism
 • DSM-5: Nyheter och skillnader gentemot DSM-IV

Utbildningar 3-7 dagar

 • Introduction to Affect Phobia for Clinicians – Workshop in English
 • Trauma och Prolonged exposure
 • Trauma och PTSD – Att förebygga, upptäcka och behandla
 • Att lära ut DBT-färdigheter – Inte bara för dig som arbetar med DBT
 • Positiv psykologi i praktiken
 • Hälsopsykologi
 • Utvecklande Ledarskap (UL) – Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap

Specialistkurser för psykologer

 • Ätstörningar – Evidensbaserad bedömning och behandling av barn, ungdomar och vuxna
 • Tvångssyndrom – Evidensbaserad bedömning och behandling
 • Ångestsyndrom – Uppdatering utifrån dagsaktuell forskning
 • Bipolärt syndrom – Utredning och behandling av ungdomar och vuxna
 • Trauma och PTSD – Att förebygga, upptäcka och behandla
 • Hälsopsykologi, del 1
 • Hälsopsykologi, del 2
 • Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT): motsvarar två specialiskurser
 • Hälsopsykologi, del 1 & 2: motsvarar två specialistkurser
 • Trauma och PTSD – Att förebygga, upptäcka och behandla hos vuxna, barn och ungdomar

Du är välkommen att kontakta oss per mail eller med formuläret med din förfrågan på uppdragsutbildning. Ange dina önskemål om innehåll, startdatum och eventuell budget så återkommer vi med förslag på kursupplägg.

Intresseanmälan