Kan jag avboka kursen?

Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att fakturan är skickad (se datum för skapad faktura). Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid läkarintygad sjukdom återbetalas 80 % av kursavgiften. Av läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället, ska framgå att patienten avråds från att delta i kursen.