Kan jag avboka kursen?

Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att kursplats har bekräftats per mejl. Observera att mejl kan hamna i skräppost eller liknande. Om du inte fått bekräftelse på din kursplats senast två månader före kursstarten bör du söka efter mejlet eller kontakta oss. Vid anmälan 20 dagar eller senare före kursstart är anmälan direkt bindande.

Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen.
Vid läkarintygad sjukdom återbetalas 80 % av kursavgiften. Av läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället, ska framgå att patienten avråds från att delta i kursen.