• Kan jag avboka kursen?

    Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att kursplats har bekräftats per mejl. Observera att mejl kan hamna i skräppost eller liknande. Om du inte fått bekräftelse på din kursplats senast två månader före kursstarten bör du söka efter mejlet eller kontakta oss. Vid anmälan 20 dagar eller senare före kursstart är anmälan direkt bindande. Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen.Vid läkarintygad sjukdom återbetalas 80 % av kursavgiften. Av läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället, ska framgå att patienten avråds från att delta i kursen.

  • När vet jag om kursen blir av?

    De allra flesta av Wiseminds kursdagar och utbildningar ges som planerat. Vi uppmuntrar alla att anmäla sig så snart de vet att de önskar att gå en kurs. Så snart vi har fått tillräckligt med anmälningar så skickas välkomstbrev ut till anmälda deltagare. Har du funderingar kring huruvida en kurs du är anmäld till kommer att bli av är du välkommen att ta kontakt.

  • Har min anmälan kommit in?

    I samband med din anmälan får du en bekräftelse på din mejl som visar att anmälan har registrerats. Om du inte har fått en bekräftelse på din anmälan, leta i mapparna på din mejl (socialt/kampanjer, skräppost etc.). Om du fortsatt inte finner bekräftelsen så skicka ett mejl till info@wisemind.se eller ring oss på nr 076-325 49 58 så kan vi bekräfta din anmälan eller hjälpa dig att göra en ny anmälan.