Specialistkurser

WiseMinds specialistkurser är öppna för såväl STP-psykologer som psykologer som ”endast” önskar fortbildning. Samtliga specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.  Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Aktuell information med hänsyn till Covid-19: Utifrån aktuellt läge gällande pandemin så ges under vårterminen 2021 alla WiseMinds utbildningar digitalt. Vi erbjuder flera digitala kurser som är skapade för att fungera i just digitalt format från början.
Vi på WiseMind gör löpande bedömningar av hur vi som verksamhet kan minimera risken för smittspridning samtidigt som vi erbjuder utbildning av hög kvalitet. Vi tar gärna emot önskemål och insikter gällande hur våra deltagare bäst kan ta del av våra utbildningar under pandemin. När rekommendationer och riktlinjer tillåter deltagande på plats så samarbetar vi endast med konferenscenter som är noggranna med att följa dessa.

Vårterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna -Del 1 (FULLBOKAD) Kurskod RA9326 (Evidens-Del-1-VT21) 
Digital kurs, 19–20 januari, 2–3 mars och 13–14 april 2021
Kursutvärderingen från tidigare kurstillfälle hittar du här

Mer information

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 2 Kurskod RA5327 (Evidens-Del-2-VT21)
Digital kurs, 2–3 februari, 16–17 mars och 27–28 april 2021
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Psykologen och de globala hållbarhetsutmaningarna – Psykologen som förändringsledare i miljö och klimatfrågorna  Kurskod RA2406
(Globala-VT21)
Stockholm 28–29 januari, 25–26 mars och 6–7 maj 2021
Kursutvärderingar från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Radically Open Dialectic Behaviour Therapy Kurskod AKO465
(Radically-VT21)
Datum: 15:e mars 2021 – november 2021
Digitalt deltagande samt avslutande workshop i Stockholm

Mer information

Höstterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 1 (Evidens-Del-1-HT21)
Stockholm, 31 augusti–1 september, 28–29 september, 26–27 oktober
Kursutvärderingen från tidigare kurstillfälle hittar du här

Mer information

Personlighet och personlighetsstörningar – Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar Kurskod RA6290  (Personlighet-HT21)
Stockholm, 14–15 september, 12–13 oktober och 23–24 november

Mer information

Beteendedesign och beslutsfattande – I arbete med organisation, arbetsmiljö, lärmiljö, hållbarhet och folkhälsa Kurskod AKO477 (Beteendedesign-HT21) Stockholm, 8–10 september, 20–22 oktober samt en halvdag handledning i november & en halvdag examination i december.

Mer information

Lärande och hälsa – Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola Kurskod AKO494 (Lärande-och-hälsa-HT21)
Göteborg: 27-28 september, 25-26 oktober & 6-7 december 2021.

Mer information

Vårterminen 2022

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 2 Kurskod xxxx (Evidens-Del-2-VT22)

Mer information kommer, se information från samma kurs våren 2021
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Stress, utmattning, sömn och smärta – Evidensbaserad utredning och behandling.

Kuren  inväntar ackreditering.

Mer information kommer.

Psykologisk behandling med barn och ungdomar.

Kuren  inväntar ackreditering.

Mer information kommer.