Specialistkurser

WiseMinds specialistkurser är öppna för såväl STP-psykologer som psykologer som ”endast” önskar fortbildning. Samtliga specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.  Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Aktuell information under COVID-19: Samtliga av WiseMinds kurser planeras att ges på plats enligt plan och de konferenscenter vi samarbetar med är noggranna med att följa riktlinjer och har snabbt skapat nya arbetssätt gällande servering och placering vid konferens. På grund av Covid-19 är det också möjligt att delta digitalt på kursdagarna så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning. Detta gör att exempelvis deltagare med förkylningssymtom eller deltagare som själva tillhör eller har anhöriga som tillhör riskgrupp kan delta i kursdagarna hemifrån medan övriga deltagare som kan träffas på plats.

Höstterminen 2020

Personlighet och personlighetsstörningar – FULLBOKAD Kurskod: RA5290
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar Stockholm 8–9 september, 6–7 oktober och 17–18 november 2020
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1 – FULLBOKAD Kurskod: RA7326
Stockholm 22–23 september, 20–21 oktober och 1–2 december 2020
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Hälsopsykologi, motsvarande två specialistkurser Kurskod AKO462
Stockholm 14–15 september, 13–14 oktober, 23–24 november 2020 och
25–26 januari och 9–10 mars 2021
Kursutvärderingar saknas eftersom kursformatet är nytt

Mer information 

Hälsopsykologi, del 2
Stockholm 23–24 november 2020, 25–26 januari och 9–10 mars 2021


Mer information

Vårterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1 (FULLBOKAD) Kurskod RA9326 (Evidens-Del-1-VT21) 
Stockholm, 19–20 januari, 2–3 mars och 13–14 april 2021

Mer information

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 2 Kurskod RA5327 (Evidens-Del-2-VT21)
Stockholm, 2–3 februari, 16–17 mars och 27–28 april 2021
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Psykologen och de globala hållbarhetsutmaningarna
-psykologen som förändringsledare i miljö och klimatfrågorna  Kurskod RA2406 (Globala-VT21)
Stockholm 28–29 januari, 25–26 mars och 6–7 maj 2021
Kursutvärderingar från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Radically Open Dialectic Behaviour Therapy 
Kurskod AKO465 (Radically-VT21)
Datum: 1:a mars 2021–november 2021


Mer information

Höstterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1 (Evidens-Del-1-HT21)
Stockholm, datum ännu ej fastslagna.
Kursplan och praktisk information, se ovan VT 2021

Personlighet och personlighetsstörningar (Personlighet-HT21)
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar. Kurskod RA6290
Stockholm, 7–8 september, 12–13 oktober och 23–24 november

Mer information

Beteendedesign och beslutsfattande  – I arbete med organisation, arbetsmiljö, lärmiljö, hållbarhet och folkhälsa Kurskod AKO477 (Beteendedesign-HT21) Stockholm, 8–10 september, 27–29 oktober samt en halvdag handledning i november & en halvdag examination i december.

Mer information

Åldrandets psykologi (Åldrandets-HT21)
Hälsa, ohälsa och psykologisk behandling

Kursplan läggs ut inom kort.