Specialistkurser

WiseMinds specialistkurser är öppna för såväl STP-psykologer som psykologer som ”endast” önskar fortbildning. Samtliga specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.  Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Aktuell information under COVID-19: Under vårterminen erbjuder vi flera digitala kurser som är skapade från början för att fungera bra i just digitalt format. Övriga av WiseMinds kurser VT 2021 planeras för att kunna ges på plats enligt plan och de konferenscenter vi samarbetar med är noggranna med att följa riktlinjer och har sedan länge arbetat på nya sätt gällande servering av mat, placering i kurssalarna etc. På grund av Covid-19 är det också, så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning, möjligt att delta digitalt i de kursdagar som ges i Stockholm eller Göteborg. Detta gör att exempelvis deltagare med förkylningssymtom eller deltagare som själva tillhör eller har anhöriga som tillhör riskgrupp kan delta i kursdagarna hemifrån medan övriga deltagare kan träffas på plats. Självklart följer vi också utvecklingen och då smittspridningen har varit som mest allvarlig under våren 2020 och under senare slutet av höstterminen 2021 så har kursträffarna genomförts helt digitalt.

Vårterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna -Del 1 (FULLBOKAD) Kurskod RA9326 (Evidens-Del-1-VT21) 
Stockholm, 19–20 januari, 2–3 mars och 13–14 april 2021

Mer information

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 2 Kurskod RA5327 (Evidens-Del-2-VT21)
Stockholm, 2–3 februari, 16–17 mars och 27–28 april 2021
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Psykologen och de globala hållbarhetsutmaningarna – Psykologen som förändringsledare i miljö och klimatfrågorna  Kurskod RA2406 (Globala-VT21)
Stockholm 28–29 januari, 25–26 mars och 6–7 maj 2021
Kursutvärderingar från föregående kurstillfälle hittar du här

Mer information

Radically Open Dialectic Behaviour Therapy Kurskod AKO465 (Radically-VT21)
Datum: 15:e mars 2021 – november 2021
Digitalt deltagande samt avslutande workshop i Stockholm

Mer information

Höstterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 1 (Evidens-Del-1-HT21)
Stockholm, 31 augusti–1 september, 28–29 september, 26–27 oktober

Mer information

Personlighet och personlighetsstörningar – Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar Kurskod RA6290  (Personlighet-HT21)
Stockholm, 14–15 september, 12–13 oktober och 23–24 november

Mer information

Beteendedesign och beslutsfattande – I arbete med organisation, arbetsmiljö, lärmiljö, hållbarhet och folkhälsa Kurskod AKO477 (Beteendedesign-HT21) Stockholm, 8–10 september, 27–29 oktober samt en halvdag handledning i november & en halvdag examination i december.

Mer information

Lärande och hälsa – Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola Kurskod AKO494 (Lärande-och-hälsa-HT21)
Göteborg: 27-28 september, 25-26 oktober & 6-7 december 2021.

Mer information