Specialistkurser

WiseMind har ett brett urval av specialistkurser för dig som är STP-psykolog. Vi tar löpande emot kursanmälningar till våra kurser och utbildningar. Om kursen skulle vara fullbokad är du välkommen att anmäla ditt intresse för en reservplats.

Önskar du att WiseMind arrangerar en kurs för ditt arbetslag? Kontakta oss gärna angående uppdragsutbildning. Parallellt erbjuder vi även öppna kursdagar och bokseminarier om aktuella och intressanta ämnen.

Specialistkurser vårterminen 2023

Stress, utmattning, sömnproblem och smärta: Evidensbaserade metoder för bedömning och behandling

15-16 mars, 19-20 april och 16-17 maj 2023.
Kurskod: RA2512 (Stress-sömn-smärta-VT23)
Plats: Digital kurs på Zoom.

Metodkurs och handledning
för specialistarbetet

21 mars, 27 april, 23 maj och 24 maj 2023.
Kurskod: AKO534 (Metodkurs-VT23)
Plats: Digitala träffar.

Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT)

6 februari, 30 mars och 5-8 september 2023. Kurskod: AKO465 (RO-DBT-Specialistkurs).
Plats: Stockholm och digitala träffar.

Specialistkurser höstterminen 2023

Ackreditering WiseMinds specialistkurser höstterminen 2023

Psykisk hälsa och åldrande: Anpassning av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling

14-15 september, 12 oktober,
9-10 november, 7 december 2023.
Kurskod: AKO527 (Åldrande-HT23).
Plats: Göteborg och digitala träffar

5-6 september, 17-18 oktober,
28-29 november 2023.
Kurskod: RA10290 (Personlighet-HT23)
Plats: Digitala träffar

22-23 augusti, 3-4 oktober, 14-15 november 2023.
Kurskod: RA14326 (Evidens-Del-1-HT23)
Plats: Digitala träffar

Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar

26-27 oktober, 13-14 november och 7-8 december 2023.
Kurskod: AKO542 (Behandling-HT23).
Plats: Stockholm

Fler kurser kan tillkomma

Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev. Boka upp dig för regelbundna nyheter och uppdateringar om vårt kursprogram.

Specialistkurser för dig som legitimerad psykolog

WiseMind erbjuder specialistkurser och utbildningar där kvalitet, flexibilitet och mångfald står i fokus. Våra kurser är framtagna för att ge psykologer ökad upplevd professionell kompetens i sitt arbete.  Behörig att söka till en specialistkurs är du som  legitimerad psykolog. Våra specialistkurser har blivit ackrediterade av Sveriges Psykologförbund och är godkända att ingå i specialistutbildningen. 

Specialistutbildningen bygger på självstyrt lärande. STP-psykologen ansvarar själv för att lägga upp en plan för genomförandet av  utbildningens samtliga moment inom givna tidsramar. Att genomgå en specialistutbildning i sin helhet kan leda till mer ansvarsfyllda och komplexa arbetsuppgifter, utökade ansvarsområden och stärkt autonomi Psykologförbundet har tillsammans med en student från Karolinska Institutet tagit fram en studie som kartlägger psykologers arbetssituation