Specialistkurser

Vi har ett brett urval av specialistkurser för dig som är psykolog. Vi tar löpande emot kursanmälningar till våra kurser och utbildningar. Även om kursen skulle vara fullbokad så är du givetvis välkommen att anmäla ditt intresse för en reservplats. Önskar du att vi arrangerar en kurs för ditt arbetslag? Kontakta oss gärna här.

Specialistkurser höstterminen 2022

Klinisk Sexologi

Datum: 8–9 september, 6–7 oktober och 10–11 november, 2022. Kurskod: RA3355 (Klinisk-sexologi-HT22)  Uppdelad på digitalt och fysiskt deltagande i Stockholm.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna - Del 1

Datum: 30-31 augusti, 27-28 september och 25-26 oktober 2022. Kurskod: RA12326 (Evidens-Del-1-HT22).  Digital kurs på Zoom.

Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar

Datum: 12-13 september, 10-11 oktober, 7-8 november 2022. Kurskod: AKO497 (Behandling-barn-ungdomar-HT22). Plats: Stockholm.

Lärande & Hälsa

Datum: 19-20 oktober, 30 november-1 december 2022 och 11-12 januari 2023.  Kurskod RA2494 (Lärande-Hälsa-HT22). Plats: Göteborg, digitalt deltagande möjligt.

Radically Open Dialectical Behavior Therapy

Datum: 7 november 2022, samt 7 februari, 2 maj och 28-31 augusti 2023. Kurskod: AKO465 (RO-DBT-Specialistkurs). Plats: Stockholm och digitala träffar.

Personlighet och personlighetsstörningar – utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

Datum: 13-14 september, 12-13 oktober och 23-24 november 2022. Kurskod: RA9290 (Personlighet-HT22). Plats: Stockholm.

Specialistkurser vårterminen 2023

Evidensbaserad

 utredning och

diagnostik  av barn, ungdomar och vuxna

 – Del 1.

 
 
Mer information kommer.
 

Specialistkurser för dig som legitimerad psykolog

Våra specialistkurser är framtagna för att ge psykologer specialistbehörighet som ger mer ansvarsfulla och komplexa arbetsuppgifter än leg psykologer. Det ger för det första en ökad professionell kompetens i arbetet. Och det framgår också särskilt tydligt för dom som genomgått en specialistutbildning i sin helhet, och inte ekvivalerat utbildningsinnehåll från andra utbildningar. För det andra så har Psykologförbundet tillsammans med en student från Karolinska Institutet tagit fram en studie som i synnerhet visar detta. Till sist stärker resultatet från studien förbundets idé med en samlad specialistutbildning som alltså binder ihop introduktionskurs, specialistkollegium och arbetserfarenhet till en helhet.  

WiseMind erbjuder specialistkurser och utbildningar där flexibilitet och mångfald står i fokus. Kort sagt har vår verksamhet en stor utsträckning av både lärare och forskare som tillsammans skapar ett nätverk av hög kvalité.