Specialistkurser

Vi har ett brett urval av specialistkurser för dig som är STP-psykolog. Vi tar löpande emot kursanmälningar till våra kurser och utbildningar. Även om kursen skulle vara fullbokad så är du givetvis välkommen att anmäla ditt intresse för en reservplats.

Önskar du att vi arrangerar en kurs för ditt arbetslag? Kontakta oss gärna angående uppdragsutbildning. Vi erbjuder parallellt även öppna kursdagar om aktuella och intressanta ämnen.

Specialistkurser vårterminen 2023

Lärande & Hälsa

11-12 januari, 7-8 februari, 28-29 mars 2023.
Kurskod RA2494 (Lärande-Hälsa-VT23).
Plats: Göteborg. Digitalt deltagande möjligt.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn och vuxna - Del 1

24-25 januari, 7-8 mars och 18-19 april 2023.
Kurskod RA13326 (Evidens-Del-1-VT23)
Plats: Stockholm

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn och vuxna - Del 2

21-22 februari, 4-5 april och 16-17 maj 2023.
Kurskod RA7327. (Evidens-Del-2-VT23)
Plats: Digital kurs på Zoom.

Stress, sömn och smärta: Evidensbaserade metoder för bedömning och behandling

15-16 mars, 19-20 april och 16-17 maj 2023.
Kurskod: RA2512 (Stress-sömn-smärta-VT23)
Plats: Digital kurs på Zoom.

Metodkurs och handledning
för specialistarbetet

21 mars, 27 april och 23 maj 2023.
Kurskod: AKO534(Metodkurs-VT23)
Plats: Digitala träffar.

Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT)

6 februari, 30 mars och 5-8 september 2023. Kurskod: AKO465 (RO-DBT-Specialistkurs).
Plats: Stockholm och digitala träffar.

Specialistkurser höstterminen 2023

Psykisk hälsa och åldrande: Anpassning av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling

14-15 september, 12 oktober,
9-10 november, 7 december 2023.
Kurskod: AKO527 (Åldrande-HT23).
Plats: Göteborg och digitala träffar.

Personlighet och personlighetsstörningar: Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

5-6 september, 17-18 oktober, 28-29 november 2023.
Kurskod: RA10290. (Personlighet-HT23)
Plats: Digitala träffar.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn och vuxna - Del 1

22-23 augusti, 3-4 oktober, 14-15 november 2023.
Kurskod: RA14326. (Evidens-Del-1-HT23)
Plats: Digitala träffar.

Specialistkurser för dig som legitimerad psykolog

WiseMind erbjuder specialistkurser och utbildningar där kvalitet, flexibilitet och mångfald står i fokus. Våra kurser är framtagna för att ge psykologer ökad upplevd professionell kompetens i sitt arbete.  

Specialistutbildningen bygger på självstyrt lärande. STP-psykologen ansvarar själv för att lägga upp en plan för genomförandet av  utbildningens samtliga moment inom givna tidsramar. Att genomgå en specialistutbildning i sin helhet kan leda till mer ansvarsfyllda och komplexa arbetsuppgifter, utökade ansvarsområden och stärkt autonomi Psykologförbundet har tillsammans med en student från Karolinska Institutet tagit fram en studie som kartlägger psykologers arbetssituation