Specialistkurser

Vi har ett brett urval av specialistkurser för dig som är psykolog. Vi tar löpande emot kursanmälningar till våra kurser och utbildningar. Även om kursen skulle vara fullbokad så är du givetvis välkommen att anmäla ditt intresse för en reservplats. Önskar du att vi arrangerar en kurs för ditt arbetslag? Kontakta oss gärna här. 

Specialistkurser höstterminen 2022

Klinisk Sexologi

Datum: 8–9 september, 6–7 oktober och 10–11 november, 2022. Kurskod: RA3355 (Klinisk-sexologi-HT22) 
Plats: Stockholm och digitala träffar.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna - Del 1

Datum: 30-31 augusti, 27-28 september och 25-26 oktober 2022. Kurskod: RA12326 (Evidens-Del-1-HT22). Plats: Digital kurs på Zoom.
FULLBOKAD

Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar

Datum: 12-13 september, 10-11 oktober, 7-8 november 2022. Kurskod: AKO497 (Behandling-barn-ungdomar-HT22). Plats: Stockholm.

Lärande & Hälsa

Datum: 19-20 oktober, 30 november-1 december 2022 och 11-12 januari 2023.  Kurskod RA2494 (Lärande-Hälsa-HT22). Plats: Göteborg, digitalt deltagande möjligt.

Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT)

Datum: 7 november 2022, samt 7 februari, 2 maj och 5-8 september 2023. Kurskod: AKO465 (RO-DBT-Specialistkurs). Plats: Stockholm och digitala träffar.

Personlighet och personlighetsstörningar: Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

Datum: 13-14 september, 12-13 oktober och 23-24 november 2022. Kurskod: RA9290 (Personlighet-HT22). Plats: Stockholm.

Specialistkurser vårterminen 2023

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn och vuxna - Del 1

Datum: 24-25 januari, 7-8 mars och 18-19 april 2023. Kurskod RA13326 (Evidens-Del-1-VT23)
Plats: Stockholm
Mer information kommer.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn och vuxna - Del 2

Datum: 21-22 februari, 4-5 april och 16-17 maj 2023. Kurskod RA7327. (Evidens-Del-2-VT23)
Plats: Digital kurs på Zoom.
Mer information kommer.

Stress, sömn och smärta: Evidensbaserade metoder för bedömning och behandling

(Stress-sömn-smärta-VT23)
Plats: Digital kurs på Zoom.
Mer information kommer.

Specialistkurser höstterminen 2023

Psykisk hälsa och åldrande: Anpassning av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling

Datum: 14-15 september, 12 oktober,
9-10 november och 7 december 2023. Kurskod: AKO527 (Åldrande-HT23).
Plats: Göteborg och digitala träffar.

Specialistkurser för dig som legitimerad psykolog

WiseMind erbjuder specialistkurser och utbildningar där kvalitet, flexibilitet och mångfald står i fokus. Våra kurser är framtagna för att ge psykologer ökad upplevd professionell kompetens i sitt arbete.  

Specialistutbildningen bygger på självstyrt lärande. STP-psykologen ansvarar själv för att lägga upp en plan för genomförandet av  utbildningens samtliga moment inom givna tidsramar. Att genomgå en specialistutbildning i sin helhet kan leda till mer ansvarsfyllda och komplexa arbetsuppgifter, utökade ansvarsområden och stärkt autonomi Psykologförbundet har tillsammans med en student från Karolinska Institutet tagit fram en studie som kartlägger psykologers arbetssituation