Rollen och uppdraget som skolpsykolog

Datum: 9 februari, 3 mars, 4 april och 5 maj 2023

Vilka lagar och regler styr uppdraget? Hur ska det främjande och förebyggande arbetet utvecklas? Hur kan psykologrollen formas för att få rätt uppdrag i rätt tid? Hur kan man som psykolog svara på ärenden och frågor på ett sätt som främjar lärandet i organisationen?

Om kursen

Kursträffarna och innehållet på kursplattformen syftar till att göra dig som psykolog redo för uppdraget inom elevhälsan och mer trygg i hur du enligt skollagen och utifrån din breda kompetens som psykolog kan bidra i skolan/förskolan som organisation. Det innebär exempelvis att hitta till ett flexibelt rolltagande i skolorganisationen och att kunna fördela tiden och prioritera mellan de olika arbetsuppgifterna.

Vidare syftar kursen till att fördjupa kunskaperna inom konsultation och psykologens roll som konsult i skola/förskola, psykologens utredande uppdrag inom skolan samt processledning för främjande och förebyggande arbete inom förskola/skola. Kursen kommer även att beröra hur barns rättigheter kan främjas i förskola och skola. 

Kursen ska ge en bra grund att stå på i arbetet, samt inspiration gällande arbetssätt och verktyg.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är psykologer. Kursen riktar sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta som psykolog inom skola, förskola eller andra områden inom utbildningssektorn. Kursen är även lämplig för dig som till PTP-psykolog eller som är intresserad av yrket eller området i sin helhet.