Särskild begåvning och 2E-elever

Mitt i centrala Göteborg och digitalt via Zoom: 28 mars 17.00-19.30

En kvällsföreläsning och nätverksträff om särskild begåvning och 2E-elever med Gustav Jonsson. Lämpar sig för dig som arbetar inom elevhälsan eller skolledningen.

Om kvällskursen

Välkommen till en kväll för gemensamt lärande, en god lättare middag
och kollegialt utbyte med fokus på hur du kan upptäcka, förstå och stödja
såväl 
hälsa som lärande hos barn med särskild begåvning och 2E (Twice exceptional). Föreläsningen är även möjlig att delta på digitalt via Zoom.

Begreppet 2E står för Twice Exceptional
och syftar på individer som utmärker sig på två olika sätt – dels genom
särskild begåvning och dels genom en svårighet av något slag – exempelvis
ADHD, autism, dyslexi och språkstörning men det kan också handla om en
fysisk sjukdom eller andra svårigheter. Hög begåvning eller särskild
begåvning innebär att en individ har förmågor som ligger långt över
genomsnittet inom vissa områden. Flera forskningsrapporter 
visar att det finns en rad missuppfattningar kring hur dessa elever beter sig och
utmärker sig i skolan.

 

Föreläsare är Gustav Jonsson, legitimerad psykolog och
författare med ett stort intresse för såväl forskning inom pedagogisk
psykologi som klinisk psykologi. Han arbetar inom Barn- och elevhälsan i
Härryda kommun och sedan två år tillbaka som projektledare för ett utvecklingsprojekt
med fokus på barn och ungdomar med särskild begåvning och samtidig
funktionsnedsättning, 2E-elever. 
 

 

Vi hoppas att denna kväll bidrar
till fortsatt kunskapsspridning, nätverkande och att man ska kunna få med
sig nya tips och nytt material för fortsatt lärande och fördjupning
inom fältet. 

Målgrupp
Ingen särskild behörighet erfordras. Denna kvällsföreläsning lämpar sig väl för dig som arbetar inom elevhälsan eller i andra stöd- eller ledningsfunktioner inom förskola eller skola.

 

Pris
1250 kr ex moms för fysiskt deltagande i centrala Göteborg. I priset inkluderas en lättare middag samt en alkoholfri dryck.

 

950 kr ex moms för digitalt deltagande.