Radically Open Dialectical Behavior Therapy

Vi tilbyr 2 kurs med Radikalt åpen dialektisk atferdsterapi (RO-DBT):

  • Spesialistkurs: Det ene kurset er et spesialistkurs rettet mot deg som er autorisert psykolog.
  • Åpen kurset:  Det åpne kurset retter seg mot deg som psykolog som jobber med individualterapi og psykologspesialister i Voksenpsykologi og Psykoterapi for spesialistkurset. Selv for deg som er autoriserte psykolog, medisinsk fagpersonell, psykoterapeut, sosiolog, psykiatere, leger, ergoterapeut, fysioterapeut, rådgivere, sosialpedagog, atferdsekspert, logoped, prest/diakon, kostholdsveiledere og PTP-psykolog. Vi ser også flere mulige målgrupper som vi tror vil ha nytte av en fordypning i feltet.

Målet med kurset er: Du som deltakerne skal få en grunnleggende innføring i hva RO-DBT er, forstå og bruke den terapeutiske tilnærmingen i RO-DBT. De skal få bruke manus og beredskapsstrategier for å håndtere problematisk overkontrollerende atferd i behandlingen samt bruke ferdigheter til å øke motivasjon og engasjement mot behandling. I tillegg vil deltakerne reflektere over og foreslå måter å implementere RO-DBT i klinisk praksis.

Kursets innhold:  Radical Open Dialectical Behaviour Therapy (RO-DBT) er en ny transdiagnostisk behandling utviklet av professor Thomas Lynch, rettet mot mennesker med psykisk helse knyttet til sterk rigiditet, ensomhet og overdreven behov for selvkontroll.

Kurset tar sikte på å gi det teoretiske grunnlaget for RO-DBT, samt å utvikle evnen til å vurdere og behandle psykiske lidelser knyttet til overkontroll. Gjennomgang av sentrale begreper innen RO-DBT, f.eks. radikal åpenhet, sosial signalisering, åpent uttrykk og emosjonell ensomhet, og hvordan de relaterer seg til overkontroll og psykisk uhelse. Kurset gir en bred opplæring i terapeutiske ferdigheter og spesifikk kunnskap vedrørende RO-DBT:s behandlingsprinsipper og struktur, ferdighetstrening, kjedeanalyser og teamarbeid. I tillegg til dette gir kurset anledning til å reflektere over psykologens rolle i arbeidet med RO-DBT og utvikling og implementering av RO-DBT i klinisk virksomhet.

Dato:

  • Spesialistkurset: 7 februar, 2 mai og 5-8 september 2023
  • Åpen kurset: 7 februar, 2 mai og 13-15 september 2023

Sted: Innledende tre kursdager gis digitalt,  avsluttende workshops holdes på plass i Stockholm.

Undervisningsmetode: Kurset består av både nettbaserte forelesninger og praktiske deler med fysisk oppmøte. Kurset strekker seg over 10 måneder og inkluderer 35 lærerledede timer, 21 nettforelesninger samt 2 nettseminarer. Nettforelesningene kan gjennomføres når kursdeltakeren selv ønsker innenfor rammen av kurstidsangivelsene.

Antall timer: 83

Kursavgift: 37 500 NOK + NVA

Kurspåmelding: Gjøres på www.wisemind.se/kursanmalan/

Påmeldingsfrist: 31 december 2022

Hvis du har spørsmål eller bekymringer, ikke nøl med å kontakte oss: info@wisemind.se