Radically Open – DBT Öppen Kurs

lärande och hälsa

Datum: 7 november 2022

Radically Open Dialectical Behavior Therapy, eller RO-DBT, bygger på DBT och använder sig av liknande beteendeprinciper men lägger istället fokus på ökad öppenhet, flexibilitet och social gemenskap.

Om kursen
Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en ny transdiagnostisk behandling utvecklad av professor Thomas Lynch. RO-DBT riktar sig till personer med psykisk ohälsa som är relaterad till stark rigiditet, ensamhet och ett överdrivet behov av självkontroll. Behandlingen stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik. Metoden har dock visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och personlighetssyndrom av tvångsmässig och fobisk form.

RO-DBT behandlingsmetod har fått mer uppmärksamhet de senaste åren och den verkar effektiv för att behandla individer som känner igen sig i ohjälpsam och överdriven självkontroll som en del av sin problematik.

Radically Open – DBT öppen kurs syftar till att ge de teoretiska grunderna för RO-DBT. Men också att utveckla förmågan att bedöma och behandla psykisk ohälsa relaterad till överkontroll. Kursen ger en bred träning i terapeutiska färdigheter och specifik kunskap gällande RO-DBT:s behandlingsprinciper och upplägg, färdighetsträning, kedjeanalyser och teamarbete.

Är jag behörig att läsa denna kurs?
Kursen passar exempelvis dig som arbetar med psykisk ohälsa och är leg. psykoterapeut, psykiater eller leg. läkare under relevant specialisering. Kursen är även lämplig för dig med masterexamen inom psykologi, eller som jobbar som arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, socialpedagog eller beteendevetare, logoped, präst/diakon, dietist eller som arbetar med ätstörningar, som PTP-psykolog eller är student inom någon av dessa vårdyrken, med relevant arbetserfarenhet.