Radically Open – DBT Öppen Kurs

lärande och hälsa

Kursstart: 6 februari 2023

Radically Open Dialectical Behavior Therapy, eller RO-DBT, bygger på DBT och använder sig av liknande beteendeprinciper men lägger istället fokus på ökad öppenhet, flexibilitet och social gemenskap.

Första kursdagen den 7 november har varit. Kursdagen är inspelad och ligger tillgänglig på kursplattformen för att det ska vara möjligt att fortsatt hoppa på utbildningen och att därmed även i efterhand kunna genomföra kursen i sin helhet. Vid frågor kontakta oss gärna.

Om kursen
Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en ny transdiagnostisk behandling utvecklad av professor Thomas Lynch. RO-DBT riktar sig till personer med psykisk ohälsa som är relaterad till stark rigiditet, ensamhet och ett överdrivet behov av självkontroll. Behandlingen stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik. Metoden har dock visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och personlighetssyndrom av tvångsmässig och fobisk form.

RO-DBT behandlingsmetod har fått mer uppmärksamhet de senaste åren och den verkar effektiv för att behandla individer som känner igen sig i ohjälpsam och överdriven självkontroll som en del av sin problematik.

Radically Open – DBT öppen kurs syftar till att ge de teoretiska grunderna för RO-DBT. Men också att utveckla förmågan att bedöma och behandla psykisk ohälsa relaterad till överkontroll. Kursen ger en bred träning i terapeutiska färdigheter och specifik kunskap gällande RO-DBT:s behandlingsprinciper och upplägg, färdighetsträning, kedjeanalyser och teamarbete.

Är jag behörig att läsa denna kurs?
Kursen passar dig som arbetar med psykisk ohälsa, exempelvis ätstörningar, inom något av följande vårdyrken:

 • Leg. psykolog (se även motsvarande specialistkurs)
 • Leg. psykoterapeut
 • DBT-terapeuter
 • Sjuksköterskor
 • Psykiater
 • Leg. läkare under relevant specialisering
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Kurator
 • Socialpedagog
 • Beteendevetare
 • Logoped
 • Präst/diakon
 • Dietist
 • PTP-psykolog
 • Masterexamen inom psykologi
 • Student inom någon av dessa yrken med relevant arbetserfarenhet.