Psykisk hälsa och åldrande

pexels-cottonbro-3171160

Kursstart i Göteborg: 14-15 september 2023
Digitala kursdagar: 12 oktober, 9-10 november 2023
Examinationsdag: 7 december 2023 

Om kursen
I takt med att andelen äldre i befolkningen växer kommer ett ökat behov av kunskap om äldre individers specifika förutsättningar att leva ett liv med fysisk och psykisk hälsa. De psykologiska metoder som idag har evidens för den vuxna befolkningen generellt behöver i varierande grad anpassas när de tillämpas med äldre patienter. Psykologer behöver därför ökad geropsykologisk kunskap och kompetens i sitt arbete både i primärvård och specialistvård.

Målet med kursen är att ge kunskap om evidensbaserade metoder för att bedöma, diagnostisera och konceptualisera psykiatrisk och kognitiv problematik och funktionsnedsättning hos äldre patienter. Kursinnehållet är relevant för psykologer inom både primärvård och specialistvård. Mer specifikt kommer kursen ge kunskap och praktiska färdigheter i anpassning och implementering av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska och kognitiva sjukdomstillstånd.

Kursens innehåll rymmer både teoretiska som praktiska moment som har grund i evidens. Medverkande lärare på kursen har alla erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom området.  Denna utbildning är uppdelad på digitalt och fysiskt deltagande i Göteborg.

Ackreditering
Kursen AKO527 är ackrediterad av Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Hälsopsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Neuropsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.