Psykisk hälsa och åldrande

pexels-cottonbro-3171160

Datum: 14-15 september, 12 oktober, 9-10 november och 7 december 2023.

Psykisk hälsa och åldrande – Anpassning av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och  behandling.

Kurskod AKO527

Om kursen
Andelen äldre i befolkningen växer. I takt med detta ökar behovet av kunskap om äldre individers specifika förutsättningar att leva ett liv med fysisk och psykisk hälsa. Psykologiska metoder som idag har evidens för den vuxna befolkningen generellt behöver anpassas vid tillämpning med äldre patienter. Ökad geropsykologisk kunskap och kompetens krävs därför i psykologens arbete.

Målet med kursen är att ge kunskap om evidensbaserade metoder för att bedöma, diagnostisera och konceptualisera psykiatrisk och kognitiv problematik och funktionsnedsättning hos äldre. Kursinnehållet är relevant för psykologer inom både primärvård och specialistvård. Mer specifikt ger kursen  kunskap och praktiska färdigheter i anpassning och implementering av evidensbaserade metoder för utredning, bedömning och behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska och kognitiva sjukdomstillstånd.

Kursens innehåll rymmer både teoretiska och praktiska moment med grund i evidens. Medverkande lärare på kursen har alla erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom området.  Denna utbildning är uppdelad på digitalt och fysiskt deltagande i Göteborg.

Ackreditering
Kursen AKO527 är ackrediterad av Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Hälsopsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Neuropsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.