Personlighet och personlighetsstörningar

Datum: 5-6 september, 17-18 oktober och 28-29 november 2023

Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar. Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i utredning av personlighetsstörningar.

Om kursen
Kursen Personlighet och Personlighetsstörningar syftar till att ge psykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserade personlighetsbedömningar med fokus på klinisk verksamhet och att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Särskild vikt läggs vid differentiering mellan normal, avvikande och störd personlighetsutveckling, i enlighet med personlighetsstörningsmodellerna i DSM-5 och ICD-11. Kursen ger en omfattande genomgång av- och praktisk träning i att bedöma personlighet och personlighetsstörning med stöd av relevanta instrument och metoder enligt de nya dimensionella modellerna i DSM-5 och ICD-11. 

Ackreditering
Specialistkursen  Personlighet och Personlighetsstörningar är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi samt forensisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.