Om WiseMind

trappa

WiseMind är ett utbildningsföretag som förmedlar modern psykologisk kunskap. Vi  erbjuder kortare och längre  utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi men även inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. WiseMind har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité och med evidensbaserad psykologisk praktik, EBPP, som ledstjärna. Samtliga lärare är leg psykologer, leg psykoterapeuter och/eller fil. doktor i psykologi. Flexibilitet, kvalité och mångfald utgör gemensamma ledstjärnor. 

Med säte i Stockholm erbjuder WiseMind utbildning i såväl Sverige som utomlands.  I Sverige erbjuds dels öppna utbildningar och dels specialistkurser för psykologer. Sedan 2012 anordnar Wisemind kursresor och har genomfört drygt sextio kursresor till utlandet. På grund av de allvarliga klimatförändringarna valde Wisemind från och med sommaren 2019 bort kursmål som kräver flygtransport. Kursresor anordnas för närvarande under Covid-19 inom Sverige. Då rörligheten blir större kommer på nytt hållbara kursresor anordnas även till andra delar av Europa. 

Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr vi gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de annonserade utbildningarna går att kombinera eller modifiera efter kundens behov. De kan, utifrån önskemål förläggas till kundens hemort  eller till någon annan stimulerande plats i Sverige eller utomlands. 

WiseMind grundades av Eva Hedenstedt, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Numera ansvarar leg. psykologerna Agnes Granberg och Sebastian Senning samt kursadministratörerna Erica Eek och Fredrik Borre för driften av Wisemind. Eva Hedenstedt arbetar fortsatt inom Wisemind med frågor kring utveckling och rådgivning gällande för verksamheten viktiga beslut.

Agnes Granberg, leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, fil. kand. i statsvetenskap samt utbildad inom klinisk sexologi, är ansvarig för utveckling och samordning av utbildningarna på WiseMind.  Har arbetat med kursverksamhet inom hälsa sedan 2007 och varit anställd som psykolog inom BUP, beroende- och missbruksvård samt barn- och mödrahälsovård. Var med och grundade psykologverksamheten Psykologiteamet 2011 där hon har arbetat med utredning, behandling, preventivt arbete och utbildningsinsatser.

Sebastian Senning, leg psykolog har arbetat som psykolog inom såväl primärvård, öppenpsykiatri, specialistpsykiatri, skola samt inom BUP. Under de senaste åren har han vid sidan av psykologverksamheten Psykologiteamet, som han var med och startade 2011, arbetat med psykologisk behandling inom tandvården samt på Göteborgs universitet med utbildning av yrkesgrupperna inom tandvården kring psykologi, psykiatri, organisation och ledarskap.

Erica Eek kursadministratör och kommunikatör. Ofta den första du når via telefon och mejl på WiseMind. Vänlig och kreativ med fokus på att finna de bästa lösningarna för att hjälpa våra kursdeltagare och kurslärare med stort och smått.