MMPI-2

Datum: 13-14  april och 25/26 maj 2023

En utbildning under våren med David Fridefors om MMPI-2, ett frågeformulär för personlighetsbedömning. 

Om kursen

MMPI eller Minnesota Multiphasic Personality Inventory är ett frågeformulär som används för personlighetsbedömning.  Det är ett bredspektrumtest avsett för att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar. Det anses vara världens mest använda personlighetstest och den empiriska forskningsbasen är mycket omfattande. Testet har sin huvudsakliga tillämpning inom klinisk psykologi/ psykiatri, men används även inom exempelvis somatisk hälso- och sjukvård och inom det arbetspsykologiska fältet.

Kursens syfte är att introducera och ge grundläggande kunskap om MMPI-2 och dess tillämpningar i olika kliniska sammanhang. Vi kommer under våren erbjuda två inledande kursdagar där undervisningen sker i föreläsningsformat, men med utrymme för frågor och diskussion. Dag tre kommer att ägnas åt fördjupande diskussioner/tolkningar av kursdeltagarnas egna ”fall” och samtal kring implementering av arbetet med testet i den egna arbetskontexten. Därför rekommenderar vi att man inför dag 3 tagit lärdom av de första kursdagarna och därefter genomfört testning med MMPI för att kunna få ett fördjupad lärande utifrån eget fall. Det är dock inget krav om så inte varit möjligt.

 

Behörighet
Leg psykolog och PTP-psykologer.