Lärande och Hälsa

lärande och hälsa

Datum: 11-12 jan, 7-8 februari och 28-29 mars 2023

Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola. Kursen erbjuds helt digitalt, men också helt på plats i Göteborg.

Om kursen
Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vad innebär det och hur uppnår vi det i praktiken? I den här kursen får du verktyg för att analysera behoven på förskolor och skolor. Det för att lättare kunna välja bästa tänkbara preventiva insats till varje unika situation. Därför är det viktigt att kritiskt kunna granska och följa upp varje insats.

Kursen tar avstamp i det välkända sambandet mellan lärande och hälsa. Därför analyseras olika metoder för hur man kan kartlägga och följa processen för att maximera sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Lärande och Hälsa har ett särskilt fokus på psykologrollen i ett systematiskt främjande och förebyggande arbete. Målet är att bättre forma rollen för att kunna fokusera på det främjande och förebyggande uppdraget.

Ackreditering
Kursen RA2494 ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, Hälsopsykologi och Funktionshindrens psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.