Kursanmälan

  Förnamn*

  Efternamn*

  Personnummer

  Yrke-Arbetsplats

  E-post*

  Adress*

  Postnr och Ort*

  Telefon*

  Annan fakturaadress*
  JaNej
  Fakturaadress

  Välj minst en kurs eller utbildning*:
  Evidens-Del-1-HT21Personlighet-HT21Beteendedesign-HT21Lärande-och-hälsa-HT21XBT-HT21Ensamhet-HT21Ensamhet-2-HT21Rädsla-oro-barn…HT21Skolpsykolog-HT21Evidens-Del-1-VT22Evidens-Del-2-VT22Behandling-barn-ungdomar-VT22Utbildningsresa-Storulvån-2022

  Meddelande (t.ex. specialkost)

  Hur hittade du denna kurs?*
  GoogleLinkedinFacebookTidningsannonsWiseMinds nyhetsbrevE-post utskickRekommendationSpecialistkurser katalog
  Annat

  Jag godkänner WiseMinds bokningsvillkor, se längst ner på denna sida* Ja

  I samband med din anmälan får du en bekräftelse på din mejl som visar att anmälan har registrerats. Om du inte har fått en bekräftelse på din anmälan, leta i mapparna på din mejl (socialt/kampanjer, skräppost etc.). Om du fortsatt inte finner bekräftelsen så skicka ett mejl till info@wisemind.se eller ring oss på nr 076-325 49 58 så kan vi bekräfta din anmälan eller hjälpa dig att göra en ny anmälan.

  Välkomstbrev och faktura skickas ca två månader före kursstarten. Fakturans sista betalningsdatum är normalt omkring en månad före kursstarten.

  Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att kursplats har bekräftats per mejl. Observera att mejl kan hamna i skräppost eller liknande. Om du inte fått bekräftelse på din kursplats senast två månader före kursstarten bör du söka efter mejlet eller kontakta oss. Vid anmälan 20 dagar eller senare före kursstart är anmälan direkt bindande.

  Om kursen inte kan ges kommer vi alltid att meddela det så fort beslut tagits.

  Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid läkarintygad sjukdom återbetalas 80 % av kursavgiften. Av läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället, ska framgå att patienten avråds från att delta i kursen.

  GDPR: Vi kommer att använda dina uppgifter för att hålla kontakt med dig, kalla till kurs, informera om sådant som är relaterat till den kurs du anmäler dig till. Mer om vår hantering av personuppgifter.

  Aktuell information under COVID-19: Samtliga av WiseMinds kurser planeras att ges på plats enligt plan men det är också möjligt att delta digitalt på kursdagarna så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning. Om det på grund av rådande situation skulle vara så att endast fyra eller färre deltagare önskar delta på plats så kan kursdagen/kursdagarna komma att ges endast digitalt för att skapa ett så optimalt kursupplägg som möjligt för så många av deltagarna som möjligt. Om en sådan situation uppstår diskuterar WiseMind med kursdeltagarna kring hur man bäst kan lägga upp det och tar hänsyn till alla kursdeltagares åsikter innan ett eventuellt beslut kring att endast genomföra kursen digitalt kan tas.