Kursanmälan

  Förnamn*

  Efternamn*

  Personnummer

  Yrke-Arbetsplats

  E-post*

  Adress*

  Postnr och Ort*

  Telefon*

  Annan fakturaadress*
  JaNej
  Fakturaadress

  Välj minst en kurs*:
  Äldres-psykiska-hälsa-VT22Självkänsla-och-perfektion-VT22Ensamhet-VT22Ensamhet-2-VT22Evidens-Del-1-VT22Evidens-Del-2-VT22Beteendedesign-VT22Behandling-barn-ungdomar-VT22Stress-utmattning…VT22Personlighet-VT22Kursresa-Storulvån-2022Klinisk-sexologi-HT22

  Meddelande (t.ex. specialkost)

  Hur hittade du denna kurs?
  GoogleLinkedinFacebookTidningsannonsWiseMinds nyhetsbrevE-post utskickRekommendationSpecialistkurser katalogAnnat

  Jag godkänner WiseMinds bokningsvillkor, se längst ner på denna sida* Ja

  I samband med din anmälan får du en bekräftelse på din mejl som visar att anmälan har registrerats. Om du inte har fått en bekräftelse på din anmälan, leta i mapparna på din mejl (socialt/kampanjer, skräppost etc.). Om du fortsatt inte finner bekräftelsen så skicka ett mejl till info@wisemind.se eller ring oss på nr 076-325 49 58 så kan vi bekräfta din anmälan eller hjälpa dig att göra en ny anmälan.

  Välkomstbrev och faktura skickas ca två månader före kursstarten. Fakturans sista betalningsdatum är normalt omkring en månad före kursstarten.

  Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att kursplats har bekräftats per mejl. Observera att mejl kan hamna i skräppost eller liknande. Om du inte fått bekräftelse på din kursplats senast två månader före kursstarten bör du söka efter mejlet eller kontakta oss. Vid anmälan 20 dagar eller senare före kursstart är anmälan direkt bindande.

  Vid eventuella förhinder som gör att du inte kan genomföra kursen just nu, kan du tillgodose inbetald kostnad vid ansökan till en annan kurs under de närmsta 3 åren. Kursplatsen kan även utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid läkarintygad sjukdom återbetalas 90 % av kursavgiften. Av läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället, ska framgå att patienten avråds från att delta i kursen.

  Om kursen inte kan ges kommer vi alltid att meddela det så fort beslut tagits.

  GDPR: Vi kommer att använda dina uppgifter för att hålla kontakt med dig, kalla till kurs, informera om sådant som är relaterat till den kurs du anmäler dig till. Mer om vår hantering av personuppgifter.

  Aktuell information under COVID-19: Våra kurser kan komma att ändra format om rekommendationer och riktlinjer kräver det på grund av pågående pandemi.