FAQ

I slutet på varje kursbeskrivning anges vilken målgrupp kurserna är skapade för gällande nivå och innehåll. Hör gärna av er till oss med frågor om du är osäker på om kursen passar för dig utifrån den målgrupp som beskrivs eller om du har andra funderingar.

Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att fakturan är skickad (se datum för skapad faktura). Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid läkarintygad sjukdom återbetalas 80 % av kursavgiften. Av läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället, ska framgå att patienten avråds från att delta i kursen.

Välkomstbrev och faktura skickas så snart Wisemind kan bekräfta att kursen kommer att ges. Fakturans sista betalningsdatum är fyra veckor före kursstarten, alternativt 10 dagar efter fakturering om anmälan kommit in senare än 4 veckor före kursstart.

De allra flesta av Wiseminds kursdagar och utbildningar ges som planerat. Vi uppmuntrar alla att anmäla sig så snart de vet att de önskar att gå en kurs. Så snart vi har fått tillräckligt med anmälningar så skickas välkomstbrev och faktura ut till anmälda deltagare. Har du funderingar kring huruvida en kurs du är anmäld till kommer att bli av är du välkommen att ta kontakt.

Inom tre dagar efter att kursanmälan kommit in bör en bekräftelse på anmälan ha kommit till din mejl. Leta i socialt/kampanjer och skräppost och andra mappar i din mejl om du inte finner bekräftelsen och om du fortsatt inte kan hittar den ring på nr 073-619 83 66 så hjälper vi dig med anmälan till kursen.

Load More