Evidensbaserad utredning och diagnostik

lärande och hälsa

Datum: 30-31 augusti, 27-28 september och 25-26 oktober

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 1.

Fullbokad kurs
Kursen är fullbokad under hösten 2022. Vi kommer att erbjuda denna kurs  även under våren 2023 på plats i Stockholm. Värt att notera är att vi utöver denna kurs även erbjuder kursen Personlighet och personlighetsstörning – utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar under hösten 2022. Även denna kurs är kliniskt inriktad och är ackrediterad inom psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi, samt forensisk psykologi. 

Kontakta oss gärna om det dyker upp några frågor eller anmäl er för köplats.

Om kursen
Sammanfattningsvis är EBA-1 en av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Detta med avsikt att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar och i sin tur att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Vidare kommer kursen också att ge en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och mer övergripande konceptuell nivå.

Ett genomgående tema i kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt, där syftet är att utveckla kunskapen och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. I samband med det ger utbildningen Evidensbaserad utredning och diagnostik bland annat fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik. Detta inkluderar även utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Dessutom ges särskild vikt till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Vidare tar utbildningen även upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system, såsom DSM-5, ICD-11, Research Domain Criteria (RDoC) och Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). Kursinnehållet är i detta avseende riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna.

Ackreditering
Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: psykoterapi, klinisk vuxen, klinisk barn- och ungdomspsykologi, beroende psykologi, funktionshindrens psykologi, neuropsykologi samt forensisk psykologi.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.