Evidensbaserad utredning och diagnostik del-2

Datum: 21-22 februari, 4-5 april och 16-17 maj.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 2.

Om kursen
Detta är en av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Kursen bygger vidare på specialistkursen Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1 och syftar till att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Har du läst annan motsvarande kurs är du också behörig för kursen eller har en bakgrund, alternativt arbetar inom området. Kontakta oss gärna om du är osäker kring behörighet.

Kursen är en specialistkurs för psykologer som önskar fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och en mer övergripande konceptuell nivå. Ett genomgående tema på kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt där syftet är att utveckla kunskapen om och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. Särskild vikt ges till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik.

Kursen tar upp utredning och bedömning av neuropsykiatriska störningar, personlighetsstörningar, exekutiv och adaptiv funktion. Kursinnehållet är riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna.

Ackreditering
Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi, Forensisk
psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi samt Funktionshindrens psykologi.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.