Evidensbaserad utredning och diagnostik del-1

Datum: 24-25 januari, 7-8 mars och 18-19 april.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 1.
Kurskod RA13326

Fullbokad – kursen ges igen till hösten 2023.

Om kursen
Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 1/EBA-1 är en av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Kursen har som avsikt att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar för att i sin tur utveckla förmågan att värdera forskning inom området. Vidare kommer kursen att ge en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och en mer övergripande konceptuell nivå. Varje vår går fortsättningskursen Del-2 för ytterligare fördjupning och bredd.

Ett genomgående tema på kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt, där syftet är att utveckla kunskapen och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. I samband med det ger utbildningen bland annat fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik. Detta inkluderar även utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Dessutom ges särskild vikt på bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Vidare tar utbildningen även upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system, såsom DSM-5, ICD-11, Research Domain Criteria (RDoC) och Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). Kursinnehållet är i detta avseende riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna.

Ackreditering
Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi samt Funktionshindrens psykologi.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.