Deliberate Practice

Datum: 12 maj 2023.

En utbildningsdag under våren med Vidar Husby. Evidensbaserade metoder för praktisk färdighetsträning. 

Om kursen

En digital kursdag om deliberate practice (målmedveten träning), en evidensbaserad inlärningsmetod som bidrar till att utveckla praktiska psykoterapeutiska färdigheter.

Under kursdagen är målet att ge teoretiska och praktiska förutsättningar för att komma i gång med deliberate practice. Metodens forskningsbakgrund blir belyst och lärs ut genom fallbeskrivningar, videoexempel och demonstrationer. Det finns goda möjligheter att under dagen öva på deliberate practice. Kursdagens målsättning är att illustrera hur metoden kan understödja behandlare som arbetar kliniskt med psykisk hälsa och som vill utveckla sina psykoterapeutiska färdigheter. I synnerhet när det gäller kliniska utmaningar som konventionella utbildningsmetoder inom psykoterapiområdet inte fullt ut kan vägleda i.  

Deliberate practice är den metod inom praktisk färdighetsträning som har mest evidens. Ursprungligen har metoden använts av yrkesutövare med hög expertisprofil, som musiker, idrottare och kirurger med flera. De senaste fem åren har metoden via forskning och kliniska studier inom psykoterapi-utveckling anpassats till psykoterapins område. Deliberate practice kan sägas vara den inlärningsmetod som hitintills saknats inom psykoterapi, som konventionellt lärs ut via litteraturstudier eller handledning.

Kurslärare är Vidar Husby som är leg psykolog och specialist inom klinisk vuxenpsykologi samt certifierad handledare i deliberate practice. Våren 2023 är han aktuell med den första norska boken om målmedveten färdighetsträning (deliberate practice).

 

Målgrupp

En kursdag för dig som arbetar som Hälso- och sjukvårdspersonal eller som omsorgspersonal som arbetar med klienter med psykisk ohälsa; psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Nyutexaminerade såväl som erfarna enskilda behandlare, team eller enheter.

Handledare och lärare med adekvat klinisk grundutbildning, som handleder respektive undervisar behandlingspersonal som arbetar med psykisk ohälsa.