Autenticitet

lärande och hälsa

Datum: 14 september

Autenticitet som ett vetenskapligt begrepp har blivit föremål för psykologisk forskning i ca 20 år. I synnerhet finns det omfattande resultat som visar på att autenticitet ökar självbefinnande och livstillfredställelse. Därtill har det även ett positivt samband med självkänsla och negativt samband med ångest, depression och stress. 

Om kursen
Allt oftare klagar patienter på att de inte vet vem de är eller vad de vill och att de känner sig vilsna i sina liv. Det kan ses som ett utslag av identitetsproblematik. Något som ökat i köldvattnet av den västerländska demokratin med den frihet och de krav som ställs på individer. Denna öppna kurs ger avstamp i teorier och forskning och det kommer bland annat att fokuseras på psykoterapeutiska behandlinstrategier som ökar autenticitet. Dessutom kommer vi i kursen att belysa och träna konceptualisering av autenticitet. I samband med det kommer det också att fokuseras och implementeras identitetsstärkande interventioner.

Kursdagen leds av Irena Makower, som är docent i klinisk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Irena forskar bland annat om minnen av autenticitet, icke-verbal kommunikation, perfektionism och strategier för ökad självkänsla. Hon arbetar kliniskt med vuxna och ungdomar med självkänslo- och autenticitetproblematik och leder utbildningar och workshops inom ämnet. Sist men inte minst har Irena lång erfarenhet av undervisning och handledning på psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning.

Är jag behörig att läsa denna kurs?
Kursen riktar sig till psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker, socionomer och psykiatrisjuksköterskor. Hit hör även övriga yrkesgrupper med grundläggande psykiatriutbildning som möter ungdomar och vuxna med problematisk självkänsla och perfektionism.