Utbildningar

WiseMind AB erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

Aktuell information under COVID-19: Under vårterminen erbjuder vi flera digitala kurser som är skapade från början för att fungera bra i just digitalt format. Övriga av WiseMinds kurser VT 2021 planeras för att kunna ges på plats enligt plan och de konferenscenter vi samarbetar med är noggranna med att följa riktlinjer och har sedan länge arbetat på nya sätt gällande servering av mat, placering i kurssalarna etc. På grund av Covid-19 är det också, så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning, möjligt att delta digitalt i de kursdagar som ges i Stockholm eller Göteborg. Detta gör att exempelvis deltagare med förkylningssymtom eller deltagare som själva tillhör eller har anhöriga som tillhör riskgrupp kan delta i kursdagarna hemifrån medan övriga deltagare kan träffas på plats. Självklart följer vi också utvecklingen och då smittspridningen har varit som mest allvarlig under våren 2020 och under senare slutet av höstterminen 2021 så har kursträffarna genomförts helt digitalt.

Vårterminen 2021

Uppdraget och rollen som skolpsykolog (Skolpsykolog-VT21)
En termins lärande genom 4 digitala kursdagar, kollegialt utbyte & resurser via kursplattform. Digitala träffar kl. 08:45–12:15 torsdagarna 11:e februari, 25:e mars, 22:a april & 20:e maj 2021.
Kursledare: Michael Horvath Dahlman och Elin Hoff Brattberg

Mer information

Rädsla och oro hos barn och ungdomar (Rädsla och oro hos barn…VT21)
Att bemöta och hjälpa med kognitiv beteendeterapi, collaborative problem solving  (CPS) och relationsbyggande.
Digitalt torsdagen den 18:e februari 2021, kl. 10–17
Kursledare: Sebastian Senning

Mer information

XBT – Existentiell Beteendeterapi (XBT-VT21)
En kursdag om hur vi kan förhålla oss till livets stora frågor & som behandlare hjälpa de vi i samtal möter med att beskriva, förstå och hantera livsvillkoren. Ersta konferens, Stockholm den 19 mars 2021 kl. 10–17 eller Digitalt via Zoom.
Kursledare: Niklas Möller och Isabel Petrini

Mer information

Den alternativa modellen för personlighetssyndrom i DSM-5
Att gå från teori till praktisk tillämpning  (Alternativa modellen DSM-5 VT21)
Ersta konferens, Stockholm den 16:e april och 28:e maj.
Kursledare: David Fridefors


Mer information

Evidensbaserad utredning och behandling av sömnproblem utifrån KBT (utredning-sömnproblem-KBT-VT21)
Ersta konferens, Stockholm den 4:e maj 10-17
Kursledare: Marie Söderström

Att ta sig ur ensamhet (Ensamhet-VT21)
Färdigheter till att bättre förebygga, förstå och hantera ensamhet
Ersta konferens, Stockholm den 14:e maj 2021, 10–17 
Kursledare: Martina Wolf-Arehult

Mer information