Kursanmälan

Namn*

Yrke-Arbetsplats

E-post*

Adress*

Postnr och Ort*

Telefon*

Annan fakturaadress*
JaNej
Faktureringsadress

Specialistkurser HT 2020:
Halsopsykologi-Del-2-HT20

Utbildningar HT 2020
Krispsykologi-HT20
RO-DBT-HT20
Ensamhet-HT20

Specialistkurser VT 2021
Evidens-Del-1-VT21
Evidens-Del-2-VT21
Globala-VT21
Radically-VT21

Specialistkurser HT 2021
Evidens-Del-1-HT21
Personlighet-HT21

Meddelande (t.ex. specialkost)

Hur hittade du denna kurs?
WebbsökningE-post utskickRekommendationSpecialistkurser katalogAnnat

Genom att slutföra bokningen godkänner du WiseMinds bokningsvillkor (se längst ner på denna sida).

Inom några dagar efter att kursanmälan kommit in bör en bekräftelse på anmälan ha kommit till din mejl. Om du inte har fått en bekräftelse på din anmälan, leta i mapparna på din mejl (socialt/kampanjer, skräppost etc.). Om du fortsatt inte finner bekräftelsen så ring oss på nr 073-619 83 66 så hjälper vi dig att göra en anmälan.

Välkomstbrev och faktura skickas så snart Wisemind kan bekräfta att kursen kommer att ges. Fakturans sista betalningsdatum är fyra veckor före kursstarten, alternativt 10 dagar efter fakturering om anmälan kommit in senare än 4 veckor före kursstart.

Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att kursstarten har bekräftats per mejl. Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid läkarintygad sjukdom återbetalas 80 % av kursavgiften. Av läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället, ska framgå att patienten avråds från att delta i kursen.

GDPR: Vi kommer att använda dina uppgifter för att hålla kontakt med dig, kalla till kurs, informera om sådant som är relaterat till den kurs du anmäler dig till.

Aktuell information under COVID-19: Samtliga av WiseMinds kurser planeras att ges på plats enligt plan men det är också möjligt att delta digitalt på kursdagarna så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning. Om det på grund av rådande situation skulle vara så att endast fyra eller färre deltagare önskar delta på plats så kan kursdagen/kursdagarna komma att ges endast digitalt för att skapa ett så optimalt kursupplägg som möjligt för så många av deltagarna som möjligt. Om en sådan situation uppstår diskuterar WiseMind med kursdeltagarna kring hur man bäst kan lägga upp det och tar hänsyn till alla kursdeltagares åsikter innan ett eventuellt beslut kring att endast genomföra kursen digitalt kan tas.