Utbildningar

WiseMind AB erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

Aktuell information under COVID-19: Samtliga av WiseMinds kurser planeras att ges på plats enligt plan och de konferenscenter vi samarbetar med är noggranna med att följa riktlinjer och har snabbt skapat nya arbetssätt gällande servering och placering vid konferens. På grund av Covid-19 är det också möjligt att delta digitalt på kursdagarna så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning. Detta gör att exempelvis deltagare med förkylningssymtom eller deltagare som själva tillhör eller har anhöriga som tillhör riskgrupp kan delta i kursdagarna hemifrån medan övriga deltagare som kan träffas på plats.

Höstterminen 2020

Självkänsla och perfektionism hos vuxna och ungdomar
Stockholm; Ersta konferens den 21 september 2020, kl 10-17
Kursledare: Irena Makower
För mer information, klicka här


RO-DBT (RO-DBT-HT20
Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi – vad är det & varför behövs det?
Måndag den 30:e november 2020, kl. 09–12
Deltagandet sker digitalt via webbinarium.
Kursledare: Martina Isaksson
För mer information, klicka här

Krispsykologi (Krispsykologi-HT20)
Om att bemöta individer i kris och förebygga PTSD
Stockholm den 9:e november 2020, 10-17, Ersta konferens 
Kursledare: Maria Bragesjö
För mer information, klicka här

Att ta sig ur ensamhet (Ensamhet-HT20)
Färdigheter till att bättre förebygga, förstå och hantera ensamhet
Stockholm den 3:e december 2020, 10-17, Ersta konferens 
Kursledare: Martina Wolf-Arehult
För mer information, klicka här

Vårterminen 2020

Uppdraget och rollen som skolpsykolog (Skolpsykolog-VT21)
En termins lärande genom 4 digitala kursdagar, kollegialt utbyte & resurser via kursplattform.
Digitala träffar kl. 08.45 – 12.15 torsdagarna 11:e februari, 25:e mars, 22:a april & 20:e maj 2021.
Kursledare: Michael Horvath Dahlman och Elin Hoff Brattberg
För mer information, klicka här

Rädsla och oro hos barn och ungdomar (Rädsla och oro hos barn…VT21)
Att bemöta och hjälpa med kognitiv beteendeterapi, collaborative problem solving  (CPS) och relationsbyggande.
Göteborg, torsdag den 18:e februari 2021, kl. 10:00–17:00
Kursledare: Sebastian Senning
För mer information, klicka här

Uppdraget och rollen som skolpsykolog (Skolpsykolog-VT21) En termins lärande genom 4 digitala kursdagar, kollegialt utbyte & resurser via kursplattform. Digitala träffar kl. 08.45 – 12.15 torsdagarna 11:e februari, 25:e mars, 22:a april & 20:e maj 2021. Kursledare: Michael Horvath och Elin Hoff Brattberg För mer information, klicka här

Rädsla och oro hos barn och ungdomar (Rädsla och oro hos barn...VT21) Att bemöta och hjälpa med kognitiv beteendeterapi, collaborative problem solving  (CPS) och relationsbyggande. Göteborg, torsdag den 18:e februari 2021, kl. 10:00–17:00 Kursledare: Sebastian Senning För mer information, klicka här