Utbildningar

WiseMind AB erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

Höstterminen 2020

Aktuell information under COVID-19: Samtliga av WiseMinds kurser planeras att ges på plats enligt plan och de konferenscenter vi samarbetar med är noggranna med att följa riktlinjer och har snabbt skapat nya arbetssätt gällande servering och placering vid konferens. På grund av Covid-19 är det också möjligt att delta digitalt på kursdagarna så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning. Detta gör att exempelvis deltagare med förkylningssymtom eller deltagare som själva tillhör eller har anhöriga som tillhör riskgrupp kan delta i kursdagarna hemifrån medan övriga deltagare som kan träffas på plats.

Självkänsla och perfektionism
hos vuxna och ungdomar
Stockholm; Ersta konferens, 21 september 2020, kl 10-17
Kursledare Irena Makower

För mer information om klicka här

Krispsykologi
Om att bemöta individer i kris och förebygga PTSD
Stockholm, 9:e november 2020, 10-17, Ersta konferens 
Kursledare; Maria Bragesjö

För mer information, klicka här

Att ta sig ur ensamhet
Färdigheter till att bättre förebygga, förstå och hantera ensamhet
Stockholm, 3:e december 2020, 10-17, Ersta konferens 
Kursledare; Martina Wolf-Arehult

För mer information, klicka här