Specialistkurser

WiseMinds specialistkurser är öppna för såväl STP-psykologer som psykologer som ”endast” önskar fortbildning. Samtliga specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.  Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Höstterminen 2020

Aktuell information under COVID-19: Samtliga av WiseMinds kurser planeras att ges på plats enligt plan och de konferenscenter vi samarbetar med är noggranna med att följa riktlinjer och har snabbt skapat nya arbetssätt gällande servering och placering vid konferens. På grund av Covid-19 är det också möjligt att delta digitalt på kursdagarna så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning. Detta gör att exempelvis deltagare med förkylningssymtom eller deltagare som själva tillhör eller har anhöriga som tillhör riskgrupp kan delta i kursdagarna hemifrån medan övriga deltagare som kan träffas på plats.

Personlighet och personlighetsstörningar (Personlighet-HT20) Kurskod: RA5290
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar – FULLBOKAD
Stockholm 8-9 september, 6-7 oktober och 17-18 november 2020
Kursplan, pris och praktisk information: klicka är
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Hälsopsykologi, motsvarande två specialistkurser (Halsopsykologi-Del-1-2-HT20) Kurskod AKO462
Stockholm 14-15 september, 13-14 oktober, 23-24 november 2020 och
25-26 januari och 9-10 mars 2021
Kursplan, pris och praktisk info: klicka här  Kursutvärderingar saknas eftersom kursformatet är nytt

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1 FULLBOKAD (Evidens-Del-1-HT20) Kurskod: RA7326
Stockholm 22-23 september, 20-21 oktober och 1-2 december 2020
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Hälsopsykologi, del 2 (Halsopsykologi-Del-2-HT20)
Stockholm 23-24 november 2020, 25-26 januari och 9-10 mars 2021
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här

Vårterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1 (Evidens-Del-1-VT21)
Stockholm, 19-20 januari, 2-3 mars och 13-14 april 2021
Kursplan, pris och praktisk information, se ovan HT 2020 

Psykologen och de globala hållbarhetsutmaningarna
-psykologen som förändringsledare i miljö och klimatfrågorna (Globala-VT21) Kurskod RA2406
Stockholm 28-29 januari, 25-26 mars och 6-7 maj 2021
Kursplan, pris och praktisk info: klicka här Kursutvärderingar från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 2 (Evidens-Del-2-VT21) Kurskod RA5327
Stockholm, 2-3 februari, 16-17 mars och 27-28 april 2021
Kursplan, pris och praktisk information klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Radically Open Dialectic Behaviour Therapy (Radically-VT21) Kurskod AKO465
Datum: 1:a mars 2021–november 2021
Kursplan, pris och praktisk info: klicka här

Höstterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1 (Evidens-Del-1-HT21)
Stockholm, datum ännu ej fastslagna
Kursplan, pris och praktisk information, se ovan HT 2020 

Personlighet och personlighetsstörningar (Personlighet-HT21)
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Stockholm, 7-8 september, 12-13 oktober och 23-24 november
Kursplan, pris och praktisk information, se ovan HT 2020