Wise mind

Utbildningar i Sverige

WiseMind AB  erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR höstterminen 2017

Självkänsla och klinisk perfektionism  Fullbokad, nästa tillfälle ges 4/2 2019. Se nedan
– Från teori och forskning till klinisk tillämpning
Stockholm, Ersta konferens, 4 december 2018, kl 10-17
Kursledare: Irena Makower
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

2019

Självkänsla och klinisk perfektionism 
– Från teori och forskning  till klinisk tillämpning
Stockholm, Ersta konferens, 4 februari 2019, kl 10-17
Kursledare: Irena Makower
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Krispsykologi – att förhindra PTSD
Stockholm, Ersta konferens 9 september 2019, kl 10-17
Kursledare: Maria Bragesjö
För mer information om utbildningsdagen Klicka här