Wise mind

Utbildningar i Sverige

WiseMind AB  erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR HT 2019

Krispsykologi – att förhindra PTSD
Stockholm, Ersta konferens 9 september 2019, kl 10-17
Kursledare: Maria Bragesjö
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Klimatpsykologi – Hur skapas förändring, motivation och innovation?
Stockholm, Ersta konferens, 25 november 2019, kl 13.00- 16.30

Föreläsare: Per Espen Stoknes
För mer information om föreläsningen Klicka här

VT 2020

Att ta sig ur ensamhet
Färdigheter till att bättre förstå och hantera ensamhet
WiseMind 20-års-jubilerar med denna heldagsutbildning
Stockholm, 27 februari 2020, Ersta konferens 

Kursledare; Martina Wolf-Arehult
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Idrottspsykologi
Stockholm, Ersta konferens 25-27 mars 2020
Kursledare: Anders Ekstrand och Linda Ståhl
För mer information om utbildningen Klicka här