Utbildningar

WiseMind AB  erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

 

Vårterminen 2020

Att ta sig ur ensamhet
Färdigheter till att bättre förstå och hantera ensamhet
WiseMind 20-års-jubilerar med denna heldagsutbildning
Stockholm, 27 februari 2020, Ersta konferens 

Kursledare; Martina Wolf-Arehult
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

 

Höstterminen 2020

Skogsbad och Yoga –
Naturlig mindfulness för mjuk och stillsam återhämtningBull Augusts gård på Arholma i Stockholms skärgård
Retreaten leds att Petra Ellora Cao Wetterholm och Veronica Holm
För mer informationKlicka här

Självkänsla och perfektionism
hos vuxna och ungdomar
Stockholm; Ersta konferens, 21 september 2020, kl 10-17
Kursledare Irena Makower
För mer information om utbildningsdagen, klicka här