Wise mind

Utbildningar i Sverige

WiseMind AB  erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Höstterminen 2019

Krispsykologi – att förhindra PTSD
Stockholm, Ersta konferens 9 september 2019, kl 10-17
Kursledare: Maria Bragesjö
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Vårterminen 2020

Shinrin-Yoku (skogsbad) och Yoga – Retreat i midvintertid
Vallåsens värdshus 4-7 januari 2020
Retreaten leds att Petra Ellora Cao Wetterholm och Josefine Yrjas
För mer information Klicka här

Att ta sig ur ensamhet
Färdigheter till att bättre förstå och hantera ensamhet
WiseMind 20-års-jubilerar med denna heldagsutbildning
Stockholm, 27 februari 2020, Ersta konferens 

Kursledare; Martina Wolf-Arehult
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Självkänsla och perfektionism
hos vuxna och ungdomar
Stockholm; Ersta konferens, 21 september 2020, kl 10-17
Kursledare Irena Makower
För mer information om utbildningsdagen, klicka här