Wise mind

Utbildningar i Sverige

WiseMind AB  erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR 2019

Självkänsla och klinisk perfektionism 
– Från teori och forskning  till klinisk tillämpning
Stockholm, Ersta konferens, 4 februari 2019, kl 10-17
Kursledare: Irena Makower
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Krispsykologi – att förhindra PTSD
Stockholm, Ersta konferens 9 september 2019, kl 10-17
Kursledare: Maria Bragesjö
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Idrottspsykologi
Stockholm, Ersta konferens 16-18 september 2019

Kursledare: Anders Ekstrand och Linda Ståhl
För mer information om utbildningen Klicka här

Klimatpsykologi – Hur skapas förändring, motivation och innovation?
Stockholm, Ersta konferens, 25 november 2019, kl 13.00- 16.30

Föreläsare: Per Espen Stoknes
För mer information om föreläsningen Klicka här

Att ta sig ur ensamhet
Färdigheter till att bättre förstå och hantera ensamhet

Stockholm, Ersta konferens, en heldagsutbildning vårterminen 2020, datum ännu ej fastställt
Kursledare; Martina Wolf-Arehult
För mer information om utbildningsdagen Klicka här