Wise mind

Utbildningar i Sverige

WiseMind AB  erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi samt inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Utbildningarna vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom nämnda arbetsområden.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR höstterminen 2017

Krispsykologi – att förhindra PTSD
Stockholm, Ersta konferens 10 september 2018
Kursledare: Maria Bragesjö
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

Självkänsla och klinisk perfektionism
– Från teori till klinisk tillämpning
Stockholm, Ersta konferens, 4 december 2018, kl 10-17
Kursledare: Irena Makower
För mer information om utbildningsdagen Klicka här

2019

Handledning, konsultation och etik
Stockholm, Ersta konferens, 11 februari 2019, kl 09-16
Kursledare: Jonas Ramnerö och Marie Rosén Wattis

För mer information om utbildningsdagen Klicka här