Wise mind

Psykoterapi & handledning

 På St Paulsgatan 33 B, Mariatorget, tar Eva Hedenstedt emot för psykoterapi, psykologisk behandling och handledning. Eva är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi.

Eva Hedenstedt har lång erfarenhet av arbete i både psykiatri och företagshälsovård. Hon är utbildad i både kognitiv beteendeterapi och i psykodynamisk terapi och arbetar oftast med KBT-metoder, vilket är hennes specialistkompetens. Se Evas CV.

Eva Hedenstedt arbetar med

 • Depression
 • Ångest (Social ängslighet, panikångest, fobier, oro och ältande)
 • Psykiskt illabefinnande relaterat till pågående eller tidigare erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
 • Kris och trauma
 • Stress- och arbetsrelaterad psykisk ohälsa
 • Livskriser
 • Sorg
 • Låg självkänsla

Wise Mind samarbetar med en privatpraktiserande psykiater som konsulteras vid behov

Wise Mind riktar sig till privatpersoner, företag, företagshälsovård och andra verksamheter inom kommun, landsting och stat.

Beträffande  handledningsuppdrag efterfrågas oftast:

 • Handledning för kliniskt verksamma psykologer, socionomer och andra yrkesgrupper inom  hälso- och sjukvården
 • Utbildningshandledning för studerande vid grundläggande psykoterapiutbildningar och vid  psykoterapeututbildningar (sk ”steg-2″-utbildningar)
 • Verksamhetshandledning för personalgrupper inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter inom kommun, landsting och stat.

Förutom verksamheten i Stockholm kan Wise Mind, med hjälp av ett omfattande nätverk, erbjuda psykoterapi och olika former av kvalificerad handledning i på många orter runt om i landet.