Wise mind

Om WiseMind AB

WiseMind – Psykologiskt Kunskapscenter är ett utbildningsföretag som arbetar med att förmedla modern psykologisk kunskap. Vi erbjuder kortare och längre utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi men även inom närliggande ämnen såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. Wise Mind har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalitet och med evidensbaserad psykologisk praktik, EBPP, som ledstjärna.


Wise Mind AB ägs och drivs av Eva Hedenstedt, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Eva har lång erfarenhet av såväl kliniskt arbete som handledning och undervisning. Hon är utbildad i både kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk psykoterapi. Eva Hedenstedt CV

Med säte i Stockholm erbjuder Wise Mind kurser i såväl Sverige och utomlands. I Sverige erbjuds både öppna kurser och specialistkurser för psykologer.  Sommaren 2019 erbjuder vi en kursresa med båt och tåg till Sankt Petersburg.

Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr vi gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de annonserade utbildningarna går att kombinera eller modifiera efter kundens behov. De kan, utifrån önskemål förläggas till kundens hemort eller till någon annan stimulerande plats i Sverige eller utomlands.

Samtliga lärare är leg psykologer och leg psykoterapeuter. Flexibilitet, kvalitet och mångfald utgör gemensamma ledstjärnor.