Specialistkurser

AKTUELLA SPECIALISTKURSER  2020

WiseMinds specialistkurser är öppna för såväl STP-psykologer som psykologer som ”endast” önskar fortbildning. 

Samtliga specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.
Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

 

Vårterminen 2020

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 1
Kurskod RA4326
Stockholm, 28-29 januari, 10-11 mars och 5-6 maj 2020
Kursplan, priser och praktisk information  hittar du här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Tvångssyndrom – utredning, behandling och hantering av barn, ungdomar och vuxna
Kurskod RA6172
Stockholm, 30-31 januari, 12-13 mars  och 23-24 april 2020
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka  här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Suicid – orsaker, bedömning och behandling
Kurskod RA2359
3-4 februari, 16-17 mars och 4-5 maj 2020
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna.Del 2  Kurskod RA4327
Stockholm,  11-12 februari, 21-22 april och 2-3 juni  2020
Kursplan, pris och praktisk information hittar du här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Höstterminen 2020

Personlighet och personlighetsstörningar
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Kurskod: RA5290
Stockholm 8-9 september, 6-7 oktober och 17-18 november 2020
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Hälsopsykologi, motsvarande två specialistkurser
Kurskod AKO462
Stockholm 14-15 september, 13-14 oktober, 23-24 november 2020 och
25-26 januari och 9-10 mars 2021
Kursplan, pris och praktisk info: klicka här  Kursutvärderingar saknas eftersom kursformatet är nytt

Evidensbaserad utredning och diagnostik
 av barn, ungdomar och vuxna. Del 1
Kurskod: RA7326
Stockholm 22-23 september, 20-21 oktober och 1-2 december 2020
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Hälsopsykologi, del 2
Stockholm 23-24 november 2020 och 25-26 januari och 9-10 mars 2021
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här

Vårterminen 2021

Psykologen och de globala hållbarhetsutmaningarna
-psykologen som förändringsledare i miljö och klimatfrågorna
Kurskod RA2406
Stockholm 28-29 januari, 25-26 mars och 6-7 maj 2021
Kursplan, pris och praktisk info: klicka här Kursutvärderingar från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna.Del 2  Kurskod RA5327
Stockholm, 2-3 februari, 16-17 mars och 27-28 april 2021
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Höstterminen 2021

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 1
Stockholm, datum ännu ej fastslagna
Kursplan, se ovan HT 2020

Personlighet och personlighetsstörningar
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Stockholm, datum ännu ej fastslagna
Kursplan, pris och praktisk information, se ovan HT 2020 klicka här