Wise mind

Specialistkurser för psykologer

AKTUELLA SPECIALISTKURSER VT- HT  2018
Samtliga Wise Minds specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.
Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Parterapi – Integrative Behavioral Couple Therapy ( IBCT)
Kurskod: AKO350
Stockholm, 25-26 januari, 22-23 februari och 23 mars 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 1   
Kurskod RA2326

Stockholm, 30-31 januari, 27-28 februari och 27-28 mars 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna, Del 2
Kurskod AKO 327
Stockholm, 13-14/2, 13-14/3 och 24-25/4 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Hälsopsykologi
Kurskod RA2310

Stockholm, 28 februari -2 mars, 12-13 april och 25 maj 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Psykologen som handledare  
-Hantera svåra handledningssituationer med hjälp av MI och ACT
Kurskod RA4119
Stockholm, 1-2 mars, 12 -13 april samt 17 – 18 maj 2018
Kursplan, pris och praktisk information:
Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Prolonged exposure vid PTSD
Kurskod RA5123 
Stockholm, 19-22 mars och 19-20
april  2018
Kursplan, pris och praktisk information:
Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Personlighet och personlighetsstörningar

Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Kurskod RA2290
Stockholm 11-12 april, 8-9 maj och 4-5 juni 2018
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

MMPI-2 i klinisk tillämpning  
Kurskod:AKO344
Stockholm 26-27 april och 1 juni 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Parterapi – Integrative Behavioral Couple Therapy ( IBCT)
Kurskod: AKO350

Stockholm,  23-24/8 , 6-7/9  och 5/10, 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

KBT med barn och ungdomar
Kurskod: RA2314
Stockholm, 27-29 augusti, 8-9 oktober och 5 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Tvångssyndrom – Psykologisk bedömning, behandling och hantering
Kurskod RA5172              
Stockholm 30-31 augusti, 4-5 oktober och 22-23 november 2018  
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Suicid – orsak, bedömning och behandling
Stockholm 10-11 september, 15-16 oktober och 3-4 december 2018

Kurskod AKO359
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Klinisk sexologi
Kurskod AKO355

Stockholm 6-7/9, 11-12/10 och 15-16/11 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Schizofrenispektrumsyndrom – bedömning, behandling & återhämtning
Kurskod AKO358
Stockholm 12-14 september och 7-9 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Föräldrastöd – att främja barns positiva hälsoutveckling
Kurskod RA2321 

Stockholm 20-21 september, 25-26 oktober, 29-30 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 1   
Kurskod RA2326

Stockholm, 28-29 augusti, 26-27 september och 24-25 oktober 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna – utredning och behandling
Kurskod RA4173
Stockholm, 26-28/9, 29-30/10 och 26/11 2018

Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

2019

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna, Del 2
Kurskod AKO 327
Stockholm, 13-14/2, 13-14/3 och 24-25/4 2018
Kursplan, pris och praktisk information klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny