Wise mind

Specialistkurser för psykologer

AKTUELLA SPECIALISTKURSER HT 2018 – VT  2019
Samtliga Wise Minds specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.
Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Parterapi – Integrative Behavioral Couple Therapy ( IBCT)
Kurskod: AKO350

Stockholm,  23-24/8 , 6-7/9  och 5/10, 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

KBT med barn och ungdomar
Kurskod: RA2314
Stockholm, 27-29 augusti, 8-9 oktober och 5 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna.
Psykologisk bedömning, behandling och hantering
Kurskod RA5172              
Stockholm 30-31 augusti, 4-5 oktober och 22-23 november 2018  
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Suicid – orsak, bedömning och behandling
Stockholm 10-11 september, 15-16 oktober och 3-4 december 2018

Kurskod AKO359
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Klinisk sexologi
Kurskod AKO355

Stockholm 6-7/9, 11-12/10 och 15-16/11 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Schizofrenispektrumsyndrom – bedömning, behandling & återhämtning
Kurskod AKO358
Stockholm 12-14 september och 7-9 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Föräldrastöd – att främja barns positiva hälsoutveckling
Kurskod RA2321 

Stockholm 20-21 september, 25-26 oktober, 29-30 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 1   
Kurskod RA2326

Stockholm, 28-29 augusti, 26-27 september och 24-25 oktober 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Ätstörningar hos barn, ungdomar och vuxna. Evidensbaserad utredning och behandling
Kurskod RA 2171
Stockholm, 17-19 oktober, 8 november och 14 december  2018

Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här

MMPI-2 i klinisk tillämpning  
Kurskod:AKO344
Stockholm 8-9 november och 14 december 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

2019

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna, del 1
Kurskod RA4326
Stockholm, 12-13/2, 12-13/3 och 9-10/4 2019
Kursplan, pris och praktisk information klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du 
här

Smärta- psykologisk bedömning och behandling
Kurskod RA3242
Stockholm 13-15 februari, 14-15 mars och 12 april
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du  här

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna – utredning och behandling
Kurskod RA4173
Stockholm, 4-6 februari, 7-8 mars och 5 april 2019,

Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Personlighet och personlighetsstörningar
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Kurskod RA2290
Stockholm 26-27/2, 26-27/3 och 24/4 2019
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 2   
Kurskod RA2327
Stockholm,  9-10 september, 21-22 oktober och 2-3 december 2019
Kursplan, pris och praktisk information här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Hälsopsykologi- att bemöta nutidens ohälsa
Kurskod RA3310
Stockholm, 10-11 oktober, 6-8 november och 6/12 2019
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här