Wise mind

Specialistkurser för psykologer

AKTUELLA SPECIALISTKURSER   HT 2019- -VT 2020
WiseMinds specialistkurser är öppna för såväl STP-psykologer som psykologer som ”endast” önskar fortbildning.  Samtliga specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.
Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Höstterminen 2019

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 2   
Kurskod RA2327

Stockholm,  28-29 augusti, 22-23 oktober och 3-4 december 2019
Kursplan, pris och praktisk information här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Psykologen och de globala hållbarhetsutmaningarna
-psykologen som förändringsledare i miljö- och klimatfrågorna
Kurskod AKO406
Stockholm 9-10 september, 14-15 oktober och 25-26 november
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingar saknas eftersom kursen är ny

Personlighet och personlighetsstörningar
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Kurskod: RA4290
Stockholm, 24-25 september, 5-6 november och 19-20 november 2019
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här

Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Schizofrenispektrumsyndrom – bedömning, behandling & återhämtning
Kurskod RA2358

Stockholm, 2-4/10 och 13-15/11 2019 
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Hälsopsykologi- att bemöta nutidens ohälsa
Kurskod RA3310
Stockholm, 10-11 oktober, 6-8 november och 6 december 2019
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här


Vårterminen 2020

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 1

Kurskod RA4326
Stockholm, 28-29 januari, 10-11 mars och 5-6 maj 2020
Kursplan, priser och praktisk information  hittar du här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Tvångssyndrom – utredning, behandling och hantering av barn, ungdomar och vuxna
Kurskod RA6172
Stockholm, 30-31 januari, 12-13 mars  och 23-24 april 2020
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka  här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Suicid – orsaker, bedömning och behandling
Kurskod RA2359
3-4 februari, 16-17 mars och 4-5 maj 2020
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 2   
Kurskod RA4327

Stockholm,  11-12 februari, 21-22 april och 2-3 juni  2020
Kursplan, pris och praktisk information hittar du här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Höstterminen 2020

Personlighet och personlighetsstörningar
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Kurskod: RA5290
Stockholm 8-9 september, 6-7 oktober och 17-18 november 2020
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik
 av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Kurskod: RA7326
Stockholm 22-23 september, 20-21 oktober och 1-2 december 2020
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här