Wise mind

Specialistkurser för psykologer

AKTUELLA SPECIALISTKURSER HT 2018 – VT  2019
Samtliga Wise Minds specialistkurser är ackrediterade av Psykologförbundet.
Nya kurser läggs kontinuerligt ut i listan nedan.

Parterapi – Integrative Behavioral Couple Therapy ( IBCT)
Kurskod: AKO350

Stockholm,  23-24/8 , 6-7/9  och 5/10, 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna.
Psykologisk bedömning, behandling och hantering
Kurskod RA5172              
Stockholm 30-31 augusti, 4-5 oktober och 22-23 november 2018  
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Suicid – orsak, bedömning och behandling
Stockholm 10-11 september, 15-16 oktober och 3-4 december 2018

Kurskod AKO359
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Klinisk sexologi
Kurskod AKO355

Stockholm 6-7/9, 11-12/10 och 15-16/11 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Schizofrenispektrumsyndrom – bedömning, behandling & återhämtning
Kurskod AKO358
Stockholm 12-14 september och 7-9 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Föräldrastöd – att främja barns positiva hälsoutveckling
Kurskod RA2321 

Stockholm 20-21 september, 25-26 oktober, 29-30 november 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärdering saknas eftersom kursen är ny

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 1   
Kurskod RA2326

Stockholm, 28-29 augusti, 26-27 september och 24-25 oktober 2018
Kursplan, pris och praktisk information Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

MMPI-2 i klinisk tillämpning  
Kurskod:AKO344
Stockholm 8-9 november och 14 december 2018
Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

2019

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna, del 1
Kurskod RA4326
Stockholm, 12-13/2, 12-13/3 och 9-10/4 2019
Kursplan, pris och praktisk information klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du 
här

Smärta- psykologisk bedömning och behandling
Kurskod RA3242
Stockholm 13-15 februari, 14-15 mars och 12 april
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du  här

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna – utredning och behandling
Kurskod RA4173
Stockholm, 4-6 februari, 7-8 mars och 5 april 2019,

Kursplan, pris och praktisk information: Klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Personlighet och personlighetsstörningar
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Kurskod RA2290
Stockholm 26-27/2, 26-27/3 och 24- 25 /4 2019
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Evidensbaserad utredning och diagnostik
av barn/ungdomar och vuxna. Del 2   
Kurskod RA2327
Stockholm,  9-10 september, 21-22 oktober och 2-3 december 2019
Kursplan, pris och praktisk information här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Generaliserat ångestsyndrom, GAD– Utredning och evidensbaserad psykologisk behandling
Kurskod RA3242
Stockholm, 2-4 september, 30 september -1 oktober och 28 oktober 2019
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här 

Psykologen och de globala hållbarhetsutmaningarna
-psykologen som förändringsledare i miljö- och klimatfrågorna
Stockholm 9-10 september, 14-15 oktober och 25-26 november
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingar saknas eftersom kursen är ny

Personlighet och personlighetsstörningar
Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar
Kurskod: RA3290
Stockholm, 23-24 september, 4-5 november och 2-3 december 2019
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här

Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Schizofrenispektrumsyndrom – bedömning, behandling & återhämtning
Kurskod AKO358

Stockholm, 26-28/9 och 13-15/11 2019 
Kursplan, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här

Hälsopsykologi- att bemöta nutidens ohälsa
Kurskod RA3310
Stockholm, 10-11 oktober, 6-8 november och 6 december 2019
Kursbeskrivning, pris och praktisk information: klicka här
Kursutvärderingen från föregående kurstillfälle hittar du här